Om rörarbeten

Stambyten pågår för fullt i våra kulvertar, enligt fastslagen plan.

stoppVår entreprenör försöker avgränsa arbetet så gott det går men det går inte komma ifrån att kulvertluckor måste vara öppna under arbete och att byggavfall finns i anslutning till kulvertluckor under pågående arbete. Stäng därför aldrig en öppen lucka då det kan finnas folk nere i kulverten.

Föräldrar: låt inte era barn leka vid lekplats i närheten av kulvert där arbete pågår, utan att ha dom under uppsikt – eller om de är stora nog – se till att de är införstådda med att kulvertluckor och byggavfall inte får röras.

Vi hoppas på förståelse för detta, vårt huvudfokus är att ingen skall komma till skada! Självklart skall luckor inte vara öppna kvällstid, kontakta i så fall oss i styrelsen. Detsamma gäller om nedskräpning förekommer.

Höstens städdag

Höstens städdag sker lördagen 8:e oktober, 10-12.

KrattaVi provar med andra ord att flytta dagen från söndag till lördag för att se om det passar bättre.

Detaljer anslås här på hemsidan och genom utskick framöver! Notera datumet och inte minst… varmt välkomna!

Om garage och garageportar!

På förekommen anledning:

1. Det är INTE tillåtet att använda garagen som förråd. I synnerhet inte för att förvara brandfarliga saker, men även att fylla det med prylar är förbjudet. Enstaka tillbehör till bilen som t.ex. däck är okej men all förvaring på det viset sker på egen risk.

2. Det har förekommit stölder i garagen. Det är viktigt att se till att låsa sitt garage, även om man inte använder det. Kommer man in igenom en garageport, når man hela den längan. Ser du någon som rör sig i området och känner på portar, fråga gärna vad de är ute efter. Det kan vara helt i sin ordning, men eftersom vi har haft stölder är det ändå befogat att vara uppmärksam och uppmärksamma folk på att de är sedda.

3. OM du blir uppringd av någon som påstår att de ska in i ditt garage och behöver nyckel eller att det blir upplåst: det är INTE vår entreprenör. De har huvudnyckel och kan använda den. Ringer de upp, är det för att de blivit uppringda eller avtalat om det med dig. Tag istället namn på den som ringer och hänvisa till styrelsen. Meddela gärna oss med. Det har alltså ringt folk och gjort så här och vi misstänker att det är för att få otillbörlig tillgång till garagen.

980
Sa vi att det inte är tillåtet att använda garagen som förråd? Ok. Det är alltså inte bara pga brandrisk och stöldrisk (vilket då skett!). Garagen tillhör gemensamhetsanläggningen och är till för att parkera fordon i. Inget annat.