Luftning av element

Nu är alla stamventiler bytta och rörsystemet till elementen håller på att fyllas. För att detta ska fungera måste elementen i alla fastigheter luftas, troligen flera gånger. Ju tidigare detta utförs desto tidigare kan vi få värme i husen.

Öppna bara luftningsventilen lite grann och låt luften pysa ut och stäng sedan ventilen när det kommer vatten. Luftningsnyckel finnas att köpa på t ex byggvaruhus, järnaffärer o s v, som bör finnas i alla hushåll.

Om ni inte själva klarar klarar av att lufta elementen kan ni kontakta Stefan Holm på 0760-513 002 och boka tid för detta.

Påfyllning av vatten till elementen

Enex AB kommer att trycksätta våra rör under den kommande veckan (37), vilket menas med att rören till våra element kommer att fyllas på. Arbetena påbörjas under början av veckan.

OBS! om någon har skruvat ut sin luftnings skruv på elementet för att lufta detta, så gör en extra koll att denna är åtskruvad igen, annars riskerar ni att vatten kommer att spruta från elementet, vilket kan orsaka vattenskada.

Avgiften till samfälligheten

Nu skall alla ha fått sina avier för betalning av samfälligheten för kvartal 3 (juli – september) 2019. Vid betalning måste ni ange OCR-referensen som finns angiven antingen längst upp till höger på hyresavin eller nere på själva inbetalningsavin. Om ni får problem att det står att bankgirot ej tillåter OCR så tar ni bort mottagaren och lägger upp bankgirot som en ny mottagare.

Information från styrelsen

Månadsavgiften

Fr om 1 juli kommer avgiften till samfälligheten att administreras av RB Fastighetsägare AB. Avier kommer att skickas ut kvartalsvis med månadsbetalning precis som tidigare. För er medlemmar med automatisk överföring som sker via era banker så måste ni efter dragningen som skett nu i maj kontakta era banker och avsluta detta. OBS, för er som har anmält autogiro hos oss så behöver ni inte göra någonting. All kommunikation gällande betalningar och eventuella påminnelser kommer att ske med RB Fastighetsägare AB. På avierna som skickas ut under juni månad kommer kontaktuppgifter till RB Fastighetsägare att finnas.

Ett klargörande angående denna nya rutin är att vi enbart handlat upp aviseringen för att säkerställa föreningens intäkter, då detta har skett helt manuellt under alla år. Det innebär inga extra kostnader för er boende då vi samtidigt sänker arvodet för vår egen hantering.

Sopbehållarna

Lås kommer att monteras på samtliga behållare enligt beslut på årsstämman. Nyckel komme att delas ut till varje hushåll. Vi informerar löpande om detta här på hemsidan.

50-årskalas

Vårt område byggdes 1969-1970 och vi tycker att det skulle vara trevligt att på något sätt fira detta. Ni som vill komma med tips eller kanske vara med i en liten planeringsgrupp kontakta styrelsen via styrlelsen@ekerovasby.se.