Laddning av elbilar

Det har kommit till styrelsens kännedom att elbilar laddas i våra garage, vilket är förbjudet. Våra elledningar är ej anpassade till detta. Vi har tidigare informerat om detta i allas brevlådor och fortsätter detta kommer vi att överväga åtgärder mot vederbörande. Upptäcker ni att någon laddar bilen så påminn om att det ej är tillåtet och att det finns stolpar i kommunen där laddning kan ske till en självkostnad.