Årsstämma 28 mars 2019

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019

Kallelse med bilagor kommer att delas ut till alla hushåll (där kommer det som vanligt framgå vad avdragsgilla räntan blir och mycket annat värt att veta).

Plats: Träkvistaskolans matsal Tid: Torsdagen den 28 mars 2019, kl 19.00

Kom och ta del av vad som beslutas om våra gemensamma anläggningar! Kan vi bryta trenden att bara en bråkdel av alla 180 hushåll (vanligen runt 20, inklusive sittande styrelse!) närvarar och visar intresse för vad som skett och skall ske i samfälligheten? Mötet brukar vara ca 1-2 timmar, beroende på vilka diskussioner som uppstår. Vi försöker hålla det kort, formellt men informativt.

Under övriga året sköter vald styrelse ruljansen i samfälligheten efter bästa förmåga. DIN insats är att ta del av kallelsen med bilagor samt närvara på årsmötet.