Viktig information från styrelsen angående laddboxar för elbilar!

Vid förra årsmötet informerade styrelsen att man tänkte tillsätta en elbilsgrupp som fick i uppgift att utreda föreningens möjligheter att installera laddboxar i våra garage. Under utredningens gång har det framkommit att de lagar som styr anläggningsbeslut för samfälligheter, i sin nuvarande utformning inte tillåter att laddplatser installeras i samfällighetens gemensamma anläggningar, i vårt fall garagen. Det är två paragrafer som juristerna på Villaägarna pekar på som finns att läsa om på följande länk:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/om-samfalligheter/nyheter/laddstationer-for-elbilar/

Ett tråkigt exempel på hur det har gått i en annan förening i Järfälla, även innehållande ett utlåtande från lantmäteriet, se länk:

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/lagen-tvingar-husagare-att-salja-sin-elbil/repsag!nJ3td6J4VDpROEx9QqrEfg/

Slutligen ett svar från Villaägarna till Alskärets samfällighetsförening i Nacka och även innehållande ett besked från lantmäteriet i denna fråga, se länk:

http://alskaret.se/onewebmedia/Info_om_ladda_elbil.pdf