Avgiften till samfälligheten

Nu skall alla ha fått sina avier för betalning av samfälligheten för kvartal 3 (juli – september) 2019. Vid betalning måste ni ange OCR-referensen som finns angiven antingen längst upp till höger på hyresavin eller nere på själva inbetalningsavin. Om ni får problem att det står att bankgirot ej tillåter OCR så tar ni bort mottagaren och lägger upp bankgirot som en ny mottagare.