Påfyllning av vatten till elementen

Enex AB kommer att trycksätta våra rör under den kommande veckan (37), vilket menas med att rören till våra element kommer att fyllas på. Arbetena påbörjas under början av veckan.

OBS! om någon har skruvat ut sin luftnings skruv på elementet för att lufta detta, så gör en extra koll att denna är åtskruvad igen, annars riskerar ni att vatten kommer att spruta från elementet, vilket kan orsaka vattenskada.