Luftning av element

Nu är alla stamventiler bytta och rörsystemet till elementen håller på att fyllas. För att detta ska fungera måste elementen i alla fastigheter luftas, troligen flera gånger. Ju tidigare detta utförs desto tidigare kan vi få värme i husen.

Öppna bara luftningsventilen lite grann och låt luften pysa ut och stäng sedan ventilen när det kommer vatten. Luftningsnyckel finnas att köpa på t ex byggvaruhus, järnaffärer o s v, som bör finnas i alla hushåll.

Om ni inte själva klarar klarar av att lufta elementen kan ni kontakta Stefan Holm på 0760-513 002 och boka tid för detta.