Låt pinnarna vara…

En vädjan till er med barn (ja, på förekommen anledning, se nedan):

Berätta att pinnarna likt den på bilden INTE får ryckas upp, tas med eller förstöras. Vår entreprenör har satt ut dessa för att kunna ploga snö utan att skada trottoarkanter och gräsmattor men en god portion av dessa har blivit saboterade/stulna. Häromdagen påträffades ett par barn i 8-årsåldern med famnen fulla av sådana pinnar. 

Merkostnaden faller direkt på samfällighetsavgiften och känns oerhört onödig.

Vallen upphör

“Vallen” upphör

Vallen får inte längre användas för att kasta avfall på. Detta gäller all form av avfall och det gäller med omedelbar verkan. (Skogen är, precis som tidigare, inte en plats för avfall den heller.)

Konsekvenser

Från och med nu är det belagt med böter om avfall kastas på Vallen. Alla grovsopor och all slags avfall från våra trädgårdar hänvisas till Skå.

Frågor?

Frågor avseende detta hänvisas till Ekerö Kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jessica Duf, Miljöingenjör, 08-124 57 100 / miljokontoret@ekero.se.