Vallen upphör

“Vallen” upphör

Vallen får inte längre användas för att kasta avfall på. Detta gäller all form av avfall och det gäller med omedelbar verkan. (Skogen är, precis som tidigare, inte en plats för avfall den heller.)

Konsekvenser

Från och med nu är det belagt med böter om avfall kastas på Vallen. Alla grovsopor och all slags avfall från våra trädgårdar hänvisas till Skå.

Frågor?

Frågor avseende detta hänvisas till Ekerö Kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jessica Duf, Miljöingenjör, 08-124 57 100 / miljokontoret@ekero.se.

Störigt?

Vi ber alla att använda sunt förnuft när det kommer till att föra oväsen. Trimmer, gräsklippare och byggmaskiner stör tidigt på helgmornar och sent på vardagskvällar. Även ni som har fest, tänk på att vi bor tätt. Självklart finns det utrymme för både arbete i hus, trädgård och festligheter men styrelsen agerar inte störningsjour. Det är upp till var och en att tänka efter före samt visa hänsyn.

På förekommen anledning har vi även bett vår trädgårdsentreprenör att inte utföra arbete som väsnas tidigt på helgmornar.

 

Lekplatsen Linvägen sanerad

Den saboterade lekplatsen sanerades omgående och vi har gått igenom alla lekplatser och kontrollerat att inte någon av dessa är drabbade.

Alla föräldrar uppmanas att kolla lite extra innan ni låter barnen leka för vi kan inte garantera att nya “pojkstreck”/sabotage utförs. Utöver detta får vi hjälpas åt att hålla uppsikt och uppmärksamma oönskade aktiviteter i anslutning till lekplatserna.