Avgiften till samfälligheten

Nu skall alla ha fått sina avier för betalning av samfälligheten för kvartal 3 (juli – september) 2019. Vid betalning måste ni ange OCR-referensen som finns angiven antingen längst upp till höger på hyresavin eller nere på själva inbetalningsavin. Om ni får problem att det står att bankgirot ej tillåter OCR så tar ni bort mottagaren och lägger upp bankgirot som en ny mottagare.

Höstinfo

Här kommer en liten sammanställning över den höstinfo som ni alla fått i era brevlådor under veckan.

Städdagen, denna utgår och för allas trivsel så se till att hålla rent runt grändlådor, förråd och gemensamma ytor.

Sommarvattnet stängs av i helgen, glöm ej att öppna kranarna under vecka 42 så att vattnet inte fryser sönder rör och kranar.

Tänk på barnen, när ni måste köra igenom gränden, många upplever att trafikskylten med lekande barn inte respekteras.

Styrelsen får många mail om otillåten parkering i gränder och på gräsytor, om inte detta efterlevs kommer styrelsen bli tvungna att ta hjälp av parkeringsbolag. Många garage står tomma det kanske finns någon granne som inte har någon bil, fråga om ni får använda deras plats.

Vattenskada har skett i vårt värmepumpsrum, vilket orsakade den ojämna temperaturen på vattnet, detta är reparerat nu, försäkringsbolaget är kontaktat.

Avgiften till samfälligheten är 3 700 kr/månad som skall vara inbetald i förskott och glöm ej ert referensnummer vid inbetalningen. Det går bra att betala med autogiro, kontakta kassören om blankett.

Sommarvatten

Vattnet kommer att sättas på den 7:e maj , en uppmaning är att ni ser till att kranarna på båda sidor om fastigheten är stängda. Bifogar Sommarvatten. en information som vi skickat ut tidigare hur viktigt det är att ni tänker på detta.

Du behövs!

På torsdag är det årsmöte. Då beslutar vi om några viktiga saker, t.ex. vilka som skall hjälpa föreningen att ta sig framåt i form av att sitta i styrelsen.

Valberedningen och därmed föreningen saknar två personer som kan tänka sig vara med i styrelsen som ordinarie styrelseledamöter. Utan dessa kommer vi inte ha en komplett styrelse med ganska omfattande konsekvenser, både operativa och ekonomiska. 

“Jag har aldrig gjort något liknande tidigare”
Det hade inte flera av oss heller (inklusive jag som är sekreterare och skriver detta) innan heller. Det lär man sig.

“Jag har inte tid”
Jag har suttit med i styrelsen under tid jag har haft heltidsarbete (med tillhörande pendling), späd- och småbarn (utöver tonåringar), fritidsintressen och husdjur. Det har gått alldeles utmärkt. Insatsen är inte betungande i tid. Mycket arbete sker via epost och andra elektroniska forum. En gång i månaden, knappt, ses vi och går igenom saker enligt stående protokoll. Vad är din ursäkt sa du, helt ärligt?

“Styrelsen gör ett så bra jobb, så jag har inget att bidra med/säga”
Förutom att vi nu ska välja ny sittande styrelse och saknar frivilliga så funkar inte detta argument. Vare sig det gäller att inte gå på årsmötet eller på annat sätt engagera sig. Om “allt funkar bra” är ett fullgott argument för att inte engagera sig så lämnar man implicit över ansvaret att tycka om hur saker sköts till de som är (potentiellt sett) missnöjda. Tänk efter vilka konsekvenser det medför… Det är ditt boende det gäller.

Med dessa ord vill jag och övriga i styrelsen uppmana ALLA att ta sig en funderare kring engagemang i styrelsen och inte minst komma på årsmötet. 

mvh avgående styrelsen genom Jens