Viktig information från styrelsen angående laddboxar för elbilar!

Vid förra årsmötet informerade styrelsen att man tänkte tillsätta en elbilsgrupp som fick i uppgift att utreda föreningens möjligheter att installera laddboxar i våra garage. Under utredningens gång har det framkommit att de lagar som styr anläggningsbeslut för samfälligheter, i sin nuvarande utformning inte tillåter att laddplatser installeras i samfällighetens gemensamma anläggningar, i vårt fall garagen. Det är två paragrafer som juristerna på Villaägarna pekar på som finns att läsa om på följande länk:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/om-samfalligheter/nyheter/laddstationer-for-elbilar/

Ett tråkigt exempel på hur det har gått i en annan förening i Järfälla, även innehållande ett utlåtande från lantmäteriet, se länk:

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/lagen-tvingar-husagare-att-salja-sin-elbil/repsag!nJ3td6J4VDpROEx9QqrEfg/

Slutligen ett svar från Villaägarna till Alskärets samfällighetsförening i Nacka och även innehållande ett besked från lantmäteriet i denna fråga, se länk:

http://alskaret.se/onewebmedia/Info_om_ladda_elbil.pdf

Årsstämma 28 mars 2019

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019

Kallelse med bilagor kommer att delas ut till alla hushåll (där kommer det som vanligt framgå vad avdragsgilla räntan blir och mycket annat värt att veta).

Plats: Träkvistaskolans matsal Tid: Torsdagen den 28 mars 2019, kl 19.00

Kom och ta del av vad som beslutas om våra gemensamma anläggningar! Kan vi bryta trenden att bara en bråkdel av alla 180 hushåll (vanligen runt 20, inklusive sittande styrelse!) närvarar och visar intresse för vad som skett och skall ske i samfälligheten? Mötet brukar vara ca 1-2 timmar, beroende på vilka diskussioner som uppstår. Vi försöker hålla det kort, formellt men informativt.

Under övriga året sköter vald styrelse ruljansen i samfälligheten efter bästa förmåga. DIN insats är att ta del av kallelsen med bilagor samt närvara på årsmötet.

Laddning av elbilar

Det har kommit till styrelsens kännedom att elbilar laddas i våra garage, vilket är förbjudet. Våra elledningar är ej anpassade till detta. Vi har tidigare informerat om detta i allas brevlådor och fortsätter detta kommer vi att överväga åtgärder mot vederbörande. Upptäcker ni att någon laddar bilen så påminn om att det ej är tillåtet och att det finns stolpar i kommunen där laddning kan ske till en självkostnad.

OBS! VARNING FÖR HETT VATTEN

Det har skett ett missöde i panncentralen vår värmeväxlare har blivit förstörd vilket medför att vi ej har full kontroll på vattnets värme. Det krävs en manuell kontroll tills vi fått värmeväxlaren lagad/utbytt. Det finns varmvatten, men det kan bli för hett så var försiktig när ni använder vattnet. Lämna aldrig barnen ensamma med vattnet.