Grändombud

Linvägen
1 – 20: Erik Bengtsson (L 7)
22 – 40: Axell Linv (L 24)
42 – 60: Lars von Scheele (L 52)
Senapsvägen
1 – 18: Inga lill Sandlin (S 12)
20 – 26: Henrik Nenämaa (S 28)
19 – 54: Patrik Furtenback (S 48)
Rapsvägen
1 – 18: Fredrik Rörborn (R 1)
20 – 36: Roland Olofsson (R 24)
19 – 54: Vakant
Hampvägen
1 – 18: Vakant
20 – 36: Robin Gredin (H 34)
19 – 54: Peter Johansson (H 42)

Samordnare

Vi behöver fylla vår vakanser! Kontakta vår grändombudssamordnare: Bibbi Axelsson-Hedberg!