Grannsamverkan

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända – det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Ekerö-Väsby samfällighetsförening samarbetar med närpolisen i Ekerö. Vill du vara en del av vår grannsamverkan? Ta då del av informationen här, identifiera och prata med din närmaste kontaktperson (en per gata), samt acceptera de tre nedanstående kriterierna nedan genom att skicka din anmälan till oss. Som medlem i vår grannsamverkan kommer du via din kontaktperson att löpande få e-post om aktuella nyheter som distribueras av polisen.

Mer information:
www.polisen.se
www.samverkanmotbrott.nu
www.grannsamverkan.se
www.stoldskyddsforeningen.se

Kontaktperson Linvägen: Bibbi Axelssson-Hedberg (L15)
Kontaktperson Senapsvägen: Richard Svahn (S44)
Kontaktperson Rapsvägen: Rolf Rosenvik (R31)
Kontaktperson Hampvägen: Robin Gredin (H34)

Här skickar du in din anmälan att ingå i grannsamverkan för Ekerö-Väsby.

Medlemskap i grannsamverkan innebär att du accepterar punkterna nedan:

1. Meddela grannar / grändombudet om du reser bort

2. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt = göm undan.

3. Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är ”fel”
(reg.nr, signalement m.m.).

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din gata (obligatorisk)

Ditt gatunummer (obligatorisk)

Acceptera genom att klicka i checkboxen och skicka in din anmälan att ingå i grannsamverkan.