Låt pinnarna vara…

En vädjan till er med barn (ja, på förekommen anledning, se nedan):

Berätta att pinnarna likt den på bilden INTE får ryckas upp, tas med eller förstöras. Vår entreprenör har satt ut dessa för att kunna ploga snö utan att skada trottoarkanter och gräsmattor men en god portion av dessa har blivit saboterade/stulna. Häromdagen påträffades ett par barn i 8-årsåldern med famnen fulla av sådana pinnar. 

Merkostnaden faller direkt på samfällighetsavgiften och känns oerhört onödig.

Läckage

Vi har läckage på Senapsvägen. Kjellins håller på med sanering och felsökning.

Uppdatering: läckan är lagad men det kommer behövas ett omfattande saneringsarbete, spoling pågår just nu. Längan ifråga är stambytt men det är inte detta som gått sönder. Den bakomliggande orsaken tros vara på grund av något olämpligt som spolats ned i toaletten och satt en spillbrunn ur spel.

På förekommen anledning: se till att bara spola ned sådant som skall spolas ned!