Störigt?

Vi ber alla att använda sunt förnuft när det kommer till att föra oväsen. Trimmer, gräsklippare och byggmaskiner stör tidigt på helgmornar och sent på vardagskvällar. Även ni som har fest, tänk på att vi bor tätt. Självklart finns det utrymme för både arbete i hus, trädgård och festligheter men styrelsen agerar inte störningsjour. Det är upp till var och en att tänka efter före samt visa hänsyn.

På förekommen anledning har vi även bett vår trädgårdsentreprenör att inte utföra arbete som väsnas tidigt på helgmornar.

 

Lekplatsen Linvägen sanerad

Den saboterade lekplatsen sanerades omgående och vi har gått igenom alla lekplatser och kontrollerat att inte någon av dessa är drabbade.

Alla föräldrar uppmanas att kolla lite extra innan ni låter barnen leka för vi kan inte garantera att nya “pojkstreck”/sabotage utförs. Utöver detta får vi hjälpas åt att hålla uppsikt och uppmärksamma oönskade aktiviteter i anslutning till lekplatserna.

Lås garagen! Använd dom (men rätt)!

På förekommen anledning en påminnelse:

Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att hålla sitt garage låst. Detta oavsett om det används eller ej. En enda olåst dörr räcker för att komma åt hela längan och vi har varit med om stölder som gått till på detta vis. 

Vidare vill vi återigen påtala vikten av att använda garaget för ändamålet: parkera fordon i det. Många klagomål kommer in rörande brist på parkering och fordon som parkeras i gränder eller på gräsmattor. Intressant nog försvinner parkeringsproblemen nästan helt när oväder annonseras eller kommer – folk ställer då in sina fordon i större utsträckning och det finns platser så det räcker och blir över till alla. 

Däremot får inte garagen användas som förråd. Dels ökar det risken för inbrott, men det är också en brand-, försäkrings- och sanitär fråga. Det finns garage som missbrukas som förråd där råttor siktats, t.ex. Vi har också sett förvaring av brandfarliga medel. Ingendera är okej.

Om rörarbeten

Stambyten pågår för fullt i våra kulvertar, enligt fastslagen plan.

stoppVår entreprenör försöker avgränsa arbetet så gott det går men det går inte komma ifrån att kulvertluckor måste vara öppna under arbete och att byggavfall finns i anslutning till kulvertluckor under pågående arbete. Stäng därför aldrig en öppen lucka då det kan finnas folk nere i kulverten.

Föräldrar: låt inte era barn leka vid lekplats i närheten av kulvert där arbete pågår, utan att ha dom under uppsikt – eller om de är stora nog – se till att de är införstådda med att kulvertluckor och byggavfall inte får röras.

Vi hoppas på förståelse för detta, vårt huvudfokus är att ingen skall komma till skada! Självklart skall luckor inte vara öppna kvällstid, kontakta i så fall oss i styrelsen. Detsamma gäller om nedskräpning förekommer.