Tjuvar…

Det har observerats personer som rör sig i området och öppnar metallskåpen som sitter på utsidan av bodarna. De har tagit pant bl.a. Det har också försvunnit saker från folks förråd och eftersom många har nycklarna kvar i låsen till förråden kan sådana nycklar mycket väl finnas i orätta händer – vilket betyder att även om du tar bort nyckeln är du inte garanterad att slippa intrång i förrådet. 

Vi uppmanar till alla att hålla uppsikt, inte förvara värdefulla saker i förråden. I garagen får inget annat än bilar förvaras och på sin höjd enstaka tillbehör till dessa. Vi påminner dock om vikten av att låsa då en öppen garagedörr ger tillgång till hela längan.

Störigt?

Vi ber alla att använda sunt förnuft när det kommer till att föra oväsen. Trimmer, gräsklippare och byggmaskiner stör tidigt på helgmornar och sent på vardagskvällar. Även ni som har fest, tänk på att vi bor tätt. Självklart finns det utrymme för både arbete i hus, trädgård och festligheter men styrelsen agerar inte störningsjour. Det är upp till var och en att tänka efter före samt visa hänsyn.

På förekommen anledning har vi även bett vår trädgårdsentreprenör att inte utföra arbete som väsnas tidigt på helgmornar.

 

Lekplatsen Linvägen sanerad

Den saboterade lekplatsen sanerades omgående och vi har gått igenom alla lekplatser och kontrollerat att inte någon av dessa är drabbade.

Alla föräldrar uppmanas att kolla lite extra innan ni låter barnen leka för vi kan inte garantera att nya “pojkstreck”/sabotage utförs. Utöver detta får vi hjälpas åt att hålla uppsikt och uppmärksamma oönskade aktiviteter i anslutning till lekplatserna.

Lås garagen! Använd dom (men rätt)!

På förekommen anledning en påminnelse:

Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att hålla sitt garage låst. Detta oavsett om det används eller ej. En enda olåst dörr räcker för att komma åt hela längan och vi har varit med om stölder som gått till på detta vis. 

Vidare vill vi återigen påtala vikten av att använda garaget för ändamålet: parkera fordon i det. Många klagomål kommer in rörande brist på parkering och fordon som parkeras i gränder eller på gräsmattor. Intressant nog försvinner parkeringsproblemen nästan helt när oväder annonseras eller kommer – folk ställer då in sina fordon i större utsträckning och det finns platser så det räcker och blir över till alla. 

Däremot får inte garagen användas som förråd. Dels ökar det risken för inbrott, men det är också en brand-, försäkrings- och sanitär fråga. Det finns garage som missbrukas som förråd där råttor siktats, t.ex. Vi har också sett förvaring av brandfarliga medel. Ingendera är okej.