Låt pinnarna vara…

En vädjan till er med barn (ja, på förekommen anledning, se nedan):

Berätta att pinnarna likt den på bilden INTE får ryckas upp, tas med eller förstöras. Vår entreprenör har satt ut dessa för att kunna ploga snö utan att skada trottoarkanter och gräsmattor men en god portion av dessa har blivit saboterade/stulna. Häromdagen påträffades ett par barn i 8-årsåldern med famnen fulla av sådana pinnar. 

Merkostnaden faller direkt på samfällighetsavgiften och känns oerhört onödig.

Lekplatsen Linvägen sanerad

Den saboterade lekplatsen sanerades omgående och vi har gått igenom alla lekplatser och kontrollerat att inte någon av dessa är drabbade.

Alla föräldrar uppmanas att kolla lite extra innan ni låter barnen leka för vi kan inte garantera att nya “pojkstreck”/sabotage utförs. Utöver detta får vi hjälpas åt att hålla uppsikt och uppmärksamma oönskade aktiviteter i anslutning till lekplatserna.

Om rörarbeten

Stambyten pågår för fullt i våra kulvertar, enligt fastslagen plan.

stoppVår entreprenör försöker avgränsa arbetet så gott det går men det går inte komma ifrån att kulvertluckor måste vara öppna under arbete och att byggavfall finns i anslutning till kulvertluckor under pågående arbete. Stäng därför aldrig en öppen lucka då det kan finnas folk nere i kulverten.

Föräldrar: låt inte era barn leka vid lekplats i närheten av kulvert där arbete pågår, utan att ha dom under uppsikt – eller om de är stora nog – se till att de är införstådda med att kulvertluckor och byggavfall inte får röras.

Vi hoppas på förståelse för detta, vårt huvudfokus är att ingen skall komma till skada! Självklart skall luckor inte vara öppna kvällstid, kontakta i så fall oss i styrelsen. Detsamma gäller om nedskräpning förekommer.