Lekplatsen Linvägen sanerad

Den saboterade lekplatsen sanerades omgående och vi har gått igenom alla lekplatser och kontrollerat att inte någon av dessa är drabbade.

Alla föräldrar uppmanas att kolla lite extra innan ni låter barnen leka för vi kan inte garantera att nya “pojkstreck”/sabotage utförs. Utöver detta får vi hjälpas åt att hålla uppsikt och uppmärksamma oönskade aktiviteter i anslutning till lekplatserna.

Om rörarbeten

Stambyten pågår för fullt i våra kulvertar, enligt fastslagen plan.

stoppVår entreprenör försöker avgränsa arbetet så gott det går men det går inte komma ifrån att kulvertluckor måste vara öppna under arbete och att byggavfall finns i anslutning till kulvertluckor under pågående arbete. Stäng därför aldrig en öppen lucka då det kan finnas folk nere i kulverten.

Föräldrar: låt inte era barn leka vid lekplats i närheten av kulvert där arbete pågår, utan att ha dom under uppsikt – eller om de är stora nog – se till att de är införstådda med att kulvertluckor och byggavfall inte får röras.

Vi hoppas på förståelse för detta, vårt huvudfokus är att ingen skall komma till skada! Självklart skall luckor inte vara öppna kvällstid, kontakta i så fall oss i styrelsen. Detsamma gäller om nedskräpning förekommer.

God Jul?

Detta var tänkt att bli en God Jul-hälsning med en bild på vår fina gran. Tyvärr har någon för andra gången knipsat av sladden till belysningen – utöver de fem gånger man valt att skruva ur lampor och ta med sig eller krossa..

Utöver detta utstuderade sabotage har vi nyligen fått minst två kattnät bortslitna från sandlådor – de på lekplatserna på Hampvägen och Rapsvägen. Det ena nätet har vi återfunnit vid övergångsstället mellan Hampvägen och Knalleborg, det andra vet vi inte var det är.

20151218_211430

Sist men inte minst, vår nya entreprenör för snöröjning tar sin uppgift på stort allvar och har som ett led i att säkerställa bästa möjliga plogning satt ut vägpinnar (röda stavar med vita reflexband). Dessa har satts ut för att markera gångbanor och kanter till in- och utfarter. Problemet är att någon/några på flertalet ställen ryckt ur dessa och slängt iväg eller tagit med sig.

20151218_140049

Vi tycker det är otroligt tråkigt att både arbete och egendom förstörs av folk på detta vis. Vår vädjan till dig är att om du ser någon i området som bär en sådan pinne, ett kattnät eller nåt annat som inte verkar riktigt rätt – gör dessa medvetna om att de är sedda. Vi vill inte ha folk som agerar poliser, men det går ganska snabbt att se om nån har något otillbörligt för sig. Säg hellre till än bara gå vidare. Och ser du kattnätet vi saknar, säg till (det ena har vi som sagt bärgat). Vägpinnar som ligger slängda får du gärna ställa vid föreningens tvättstuga så ser vi till att de sätts ut igen.

När vi ändå är inne på tråkigheter. Snälla. Sluta göra så här:

20150922_170707_c(Bilarna på bilden är inte nödvändigtvis felparkerade utan det kan vara fråga om i och urlastning i just detta fall –  men det ser ofta ut så här.)

Det är ett antal hushåll som satt i system att parkera i gränderna. Eller på gräsmattor. Gör inte det! Har man ställt sig i gränden så som på bilden vet man antagligen med sig att man riskerar att stå längre än vad som är rimligt för i- och urlastning. Inte sällan står bilar så här i timmar (gärna runt middagstid) men också över natten! Att lasta i- och ur handlar just om det. Inget mer.

Vi tycker det är skittrist att tjata om det men det är och förblir inte okej att köra sin egen tolkning av våra gemensamma parkeringsregler. Och värst är Rapsvägen. Samma väg som har flest klagomål på bristen på lediga parkeringsplatser. Det har antagligen ett samband. Vid en snabb titt har vi å i andra sidan ett antal garage på Rapsvägen som används som förråd istället för parkering (eller inte alls), sa mt ett antal bilar som är avställda (och det är givetvis inte bara på Rapsvägen det parkeras galet. Så var det sagt).

Om det är fullt när just du kommer, ställ dig på någon av de angränsande grändernas parkering. Hur långt extra blir det att gå? 100 meter? Att ställa sig i gränden är och förblir inte okej och vi börjar tröttna på att inte bli hörsammande för detta.

Ska vi behöva titta vidare på en sådan här lösning? Är det så vi vill ha det?

20151220_202421