Information från valberedningen

Valberedningen meddelar (se även utskick i din brevlåda):

Hej alla medlemmar!

Vi har haft förmånen att ha en engagerad styrelse i vår förening. Flera i styrelsen har åtagit sig uppdraget i många år. Inför nästa årsstämma behövs nya medlemmar i styrelsen som kan ersätta avgående och utflyttade styrelsemedlemmar.

Ny ordförande: Amanda Braun har flyttat från området.

Ny styrelseledamot som kan åta sig sekreterarsysslan samt hemsidan: Jens Olsson har flyttat från området.

Ny suppleant: Patrik Furtenback avgår. Han har varit engagerad i många år.

Vi är övertygade att det finns många i föreningen som har goda kunskaper/egenskaper för dessa uppgifter och som brinner för ett fint och välskött område. Det gynnar oss alla då fastigheterna säljs.
Vårt bostadsområde är snart 50 år och behöver ständigt förnyas. Det är av yttersta vikt att vi får en engagerad styrelse som kan fortsätta att driva föreningens utmaningar framåt.

Vi söker också personer som kan vara med i olika arbetsgrupper för kortare uppdrag och/eller bollplank för styrelsen. Personer med spetskompetens för olika arbeten som kommer att behöva utföras t.ex. el, anläggning, värme mm. En grupp som kan tillfrågas vid behov.
Vi hoppas att många kan dra sitt strå till stacken för att hålla utgifterna nere.

Alternativet är att vi måste anställa en extern styrelse som inte har någon känsla för området och då kommer med största sannolikhet vår månadsavgift att chockhöjas.

Om du vill veta mer om förtroende uppdragen maila gärna till: styrelsen@ekerovasby.se

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Ekerö Väsby Samfällighet.

Låt pinnarna vara…

En vädjan till er med barn (ja, på förekommen anledning, se nedan):

Berätta att pinnarna likt den på bilden INTE får ryckas upp, tas med eller förstöras. Vår entreprenör har satt ut dessa för att kunna ploga snö utan att skada trottoarkanter och gräsmattor men en god portion av dessa har blivit saboterade/stulna. Häromdagen påträffades ett par barn i 8-årsåldern med famnen fulla av sådana pinnar. 

Merkostnaden faller direkt på samfällighetsavgiften och känns oerhört onödig.

Störigt?

Vi ber alla att använda sunt förnuft när det kommer till att föra oväsen. Trimmer, gräsklippare och byggmaskiner stör tidigt på helgmornar och sent på vardagskvällar. Även ni som har fest, tänk på att vi bor tätt. Självklart finns det utrymme för både arbete i hus, trädgård och festligheter men styrelsen agerar inte störningsjour. Det är upp till var och en att tänka efter före samt visa hänsyn.

På förekommen anledning har vi även bett vår trädgårdsentreprenör att inte utföra arbete som väsnas tidigt på helgmornar.

 

Har du fiber från Ekerö stadsnät?

Uppdarering 2015-12-16:

Har eskalerat ärendet till IP-only då jag inte erhållit någon som helst respons från Ekerö Stadsnät.

Uppdatering 2015-12-08:

Många har hört av sig och har samma typer av problem. De gäller hela området, även Knalleborg. Det har även framkommit information om problemen som jag skall framföra till Ekerö Stadsnät tillsammans med de många frågor detta höjer.

Värt att notera, alla kanske inte känner till detta: Ekerö Stadsnät har blivit uppköpt av IP only. Detta är troligtvis en god sak, men vad det innebär i praktiken vet vi inte än – annat än att vi vet vilka problem vi redan har – oavsett vem som äger.

Den information jag har ska jag även delge andra, men jag vill ha Ekerö Stadsnäts respons på den först. Jag har även satt upp maillista för de som vill ta del av vad som händer.

Urspringligt inlägg:

Har du låtit installera fiber genom Ekerö stadsnät? Har du upplevt driftstörningingar senaste tiden?

Jag skulle i så fall vilja att du kontaktar mig, via felanmälan här på hemsidan. Har själv haft stora stabilitetsproblem och börjar tröttna rejält. Vad jag förstått är jag inte ensam. Därför undrar drar jag nu om det är fler.

Ange som inledning ‘fiberproblem’ och om möjligt berätta följande:

  • Hur länge har du upplevt problem?
  • Hur ofta uppstår de?
  • Hur länge brukar det vara nere?
  • Har du felanmält någon gång, i så fall när?

Jag tänker att om det nu är så att hela området är drabbat är det bra att vi trycker på gemensamt. Då bredband inte ingår i samfällighetens åtaganden är detta ett privat initiativ, men då det eventuellt rör många i området går jag ut då här och frågar.

Jag avser kontakta Ekerö stadsnät, men jag vill poängtera att jag gör detta som privatperson och inte tänker driva någon långtgående kampanj mot dom i allas namn. Jag försöker bara bilda mig en så detaljerad bild av omfattningen på problemen.

Mvh Jens Olsson, H14