Störigt?

Vi ber alla att använda sunt förnuft när det kommer till att föra oväsen. Trimmer, gräsklippare och byggmaskiner stör tidigt på helgmornar och sent på vardagskvällar. Även ni som har fest, tänk på att vi bor tätt. Självklart finns det utrymme för både arbete i hus, trädgård och festligheter men styrelsen agerar inte störningsjour. Det är upp till var och en att tänka efter före samt visa hänsyn.

På förekommen anledning har vi även bett vår trädgårdsentreprenör att inte utföra arbete som väsnas tidigt på helgmornar.

 

Har du fiber från Ekerö stadsnät?

Uppdarering 2015-12-16:

Har eskalerat ärendet till IP-only då jag inte erhållit någon som helst respons från Ekerö Stadsnät.

Uppdatering 2015-12-08:

Många har hört av sig och har samma typer av problem. De gäller hela området, även Knalleborg. Det har även framkommit information om problemen som jag skall framföra till Ekerö Stadsnät tillsammans med de många frågor detta höjer.

Värt att notera, alla kanske inte känner till detta: Ekerö Stadsnät har blivit uppköpt av IP only. Detta är troligtvis en god sak, men vad det innebär i praktiken vet vi inte än – annat än att vi vet vilka problem vi redan har – oavsett vem som äger.

Den information jag har ska jag även delge andra, men jag vill ha Ekerö Stadsnäts respons på den först. Jag har även satt upp maillista för de som vill ta del av vad som händer.

Urspringligt inlägg:

Har du låtit installera fiber genom Ekerö stadsnät? Har du upplevt driftstörningingar senaste tiden?

Jag skulle i så fall vilja att du kontaktar mig, via felanmälan här på hemsidan. Har själv haft stora stabilitetsproblem och börjar tröttna rejält. Vad jag förstått är jag inte ensam. Därför undrar drar jag nu om det är fler.

Ange som inledning ‘fiberproblem’ och om möjligt berätta följande:

  • Hur länge har du upplevt problem?
  • Hur ofta uppstår de?
  • Hur länge brukar det vara nere?
  • Har du felanmält någon gång, i så fall när?

Jag tänker att om det nu är så att hela området är drabbat är det bra att vi trycker på gemensamt. Då bredband inte ingår i samfällighetens åtaganden är detta ett privat initiativ, men då det eventuellt rör många i området går jag ut då här och frågar.

Jag avser kontakta Ekerö stadsnät, men jag vill poängtera att jag gör detta som privatperson och inte tänker driva någon långtgående kampanj mot dom i allas namn. Jag försöker bara bilda mig en så detaljerad bild av omfattningen på problemen.

Mvh Jens Olsson, H14

Efterlysning

Katten Ester försvann från Gräsåkersvägen 43B runt midnatt den 11:e juli. Hon är 8 månader, chipmärkt, liten, nätt och tillgiven. Har du sett henne, ring något av dessa nummer:

070 789 18 22,
072 247 42 08,
070 429 15 75

IMG_0765IMG_2634

Snöröjning och parkering i gränden

Det har inkommit kritik mot snöröjning/sandning och det har i vissa fall varit befogat. Vi gör vad vi kan för att hålla dialog med entreprenören. De har bråda tider men det kan givetvis begås misstag eller bli missförstånd. Detta är emellertid inte allt som påverkar möjligheten till en effektiv snöröjning i området. På förekommen anledning:

Parkering i gränden är inte tillåten!

Om de som plogar får stanna upp, gå ur, ringa på, be att flytta bilen som står parkerad, vänta på att nycklar hämtas och bilen flyttas, då tar detta tid. Vi är 180 hushåll, alltid är det någon eller några som “bara ska stå en stund”. Detta påverkar också möjligheten till att få det plogat och sandat. Dessutom är det halt även för plogbilar. De får problem om de måste stanna upp med all snö framför plogen. När de sedan skall fortsätta riskerar de att fastna.bil

Detta är ändå “bara” snöröjning. Ambulans och brandbil som inte kommer fram får allvarligare konsekvenser. Självklart är det möjligt att lasta ur sin bil i gränden, men känner man att man måste parkera in bilen mellan grändlåda och grind för att inte vara i vägen, då kanske man vet med sig att man står längre än vad som är rimligt. 

Tänk efter! Måste du verkligen in i gränden? Och stå inte kvar där i så fall, lasta ur och åk och parkera direkt efter.