Moped på vift?

Det står en moped precis vid entrén till föreningens tvättstuga. 
OM det är någon i föreningen som ställt den där, vänligen flytta den omgående, använd garage eller ställ i anslutning till egen fastighet – förutsatt den inte hindrar framkomlighet.

Vet någon mer, kontakta styrelsen. Vi ger detta några dagar sedan utgår vi ifrån att det inte är någon i föreningen som äger den, att den hamnat på villovägar och anmäler den som upphittad.

Garageportar Raps+Hamp

Arbetet med att byta ut portar på Rapsvägen har påbörjats. Vi har dock valt att påskynda utbyte av portar och kommer efter att arbetet med Rapsvägen är klart även byta ut de på Hampvägen.

Det är därför viktigt att alla på Hampvägen börjar fundera på att tömma garagen på saker.

Under arbetets gång kommer nämligen garagen vara öppna och vi vill inte ha saker i garagen som är stöldbegärliga. Det gäller för övrigt när arbetet är klart med, det är endast fordon som skall förvaras i dem. Utöver detta behöver de som byter portarna komma åt i garaget utan skrymmande saker i det. Så töm garagen! 

Vi kommer att dela ut mer information i brevlådorna också, men vill redan nu ge en förvarning.