Skräp i gränderna

På förekommen anledning: gränderna är inte förvaringsplats för skräp och avfall. Transportera bort skräpet omgående. Det är vår gemensamma miljö men också en fråga om brandsäkerhet och framkomlighet. Av samma anledning: garagen inte avsedda för lagring av prylar. Reservdäck och enstaka tillbehör till bilen är okej, men inte mer än så.

(Vid renoveringar och liknande är det förståeligt att det blir avfall. Däremot förväntar vi oss att det inte blir kvar i gränden utan transporteras bort så omgående det bara går).

Vallen upphör

“Vallen” upphör

Vallen får inte längre användas för att kasta avfall på. Detta gäller all form av avfall och det gäller med omedelbar verkan. (Skogen är, precis som tidigare, inte en plats för avfall den heller.)

Konsekvenser

Från och med nu är det belagt med böter om avfall kastas på Vallen. Alla grovsopor och all slags avfall från våra trädgårdar hänvisas till Skå.

Frågor?

Frågor avseende detta hänvisas till Ekerö Kommun, Miljö- och hälsoskyddskontoret, Jessica Duf, Miljöingenjör, 08-124 57 100 / miljokontoret@ekero.se.