OBS! VARNING FÖR HETT VATTEN

Det har skett ett missöde i panncentralen vår värmeväxlare har blivit förstörd vilket medför att vi ej har full kontroll på vattnets värme. Det krävs en manuell kontroll tills vi fått värmeväxlaren lagad/utbytt. Det finns varmvatten, men det kan bli för hett så var försiktig när ni använder vattnet. Lämna aldrig barnen ensamma med vattnet.

Sommarvatten

Vattnet kommer att sättas på den 7:e maj , en uppmaning är att ni ser till att kranarna på båda sidor om fastigheten är stängda. Bifogar Sommarvatten. en information som vi skickat ut tidigare hur viktigt det är att ni tänker på detta.

Sommarvatten

Det kommer många frågor om sommarvattnet. Så här fungerar det:

Varje höst stänger vi av systemet för att minska risken frysskador på det under vintern. Vi ber då alla medlemmar ÖPPNA sina kranar (om de inte är av självdränerande typ) när systemet är avstängt så att vi minskar risken för skador på kranar och rör. Inför påslagning av vattnet på våren ber vi sedan alla att STÄNGA kranarna igen så att vattnet inte bara sprutar ut.

När vi sedan slår på systemet måste vi inspektera alla 180 fastigheters fram- och baksida för att upptäcka läckor – folk glömmer våra uppmaningar och kranar fryser sönder och även om man följer anvisningarna finns risken att saker inte håller. Alla läckage noteras och vi stänger sedan av vattnet för att kunna reparera och byta ut sådant som är trasigt. Sedan kan vi slå på vattnet igen och kontrollera att systemet fungerar utan oönskade läckage.

I kombination med att detta är tämligen tidsödande och kräver resurser som måste planeras in, väljer vi att ta det säkra före det osäkra och inte slå på systemet förrän vi har en stabil dygnstemperatur över nollan.

I och med att vattnet står still i ledningarna hela vinterhalvåret, eller inte finns där alls, fälls smuts och rost ut som lägger sig. När sedan vattnet slås på igen och alla börjar vattna transporteras detta till vår panncentral där vi har filter. Dessa sätts successivt igen och detta upplever vi som ett stadigt minskande vattentryck. Vi behöver då slå av systemet och rensa filtren. Denna process upprepas varje vår och även under säsongens gång. Det är dock tiden efter påslagning på våren som det går som snabbast att fylla filtren med smuts.

Utöver detta måste systemet stängas av då reparationer eller modifikationer på det skall göras. Det går inte att stänga av delar av systemet så alla blir drabbade när så sker.