Avgift

Samfällighetsavgiftens storlek beslutas på årsstämman och finns till för att täcka både kortsiktiga och långsiktiga kostnader.

Avgiften betalas månadsvis, i förskott och skall vara inbetald senast den sista i månaden före. Då de flesta gör sina inbetalningar via internet delas ingen avi ut till hushållen. Önskar man få en sådan utdelad regelbundet kontaktar man kassören. Enstaka avier finns också att hämta i tvättstugan.

När vi bokför inbetalningarna använder vi ett fyrsiffrigt referensnummer för att veta vilka fastighetsägare som har betalt. De två första siffrorna i referensnumret står för vägen;

  • Linvägen = 31
  • Senapsvägen = 32
  • Rapsvägen = 33
  • Hampvägen = 34

och de två sista siffrorna anger vilket nummer på vägen ni bor.

Det är viktigt att du anger ditt referensnummer vid alla former av inbetalningar till föreningen. Ange dessutom namn och adress, det underlättar handläggningen och minskar risken för att din inbetalning inte registreras på dig.

  • Aktuell avgift: 3700 kr (från och med 1 maj 2018)
  • BG-nummer: 613-7731 (Swedbank Ekerö)
  • Autogiro: Anmälningsblankett finns hos kassören