Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2016, efter val och konstituerande möte:

Ordförande Amanda Braun
Sekreterare Jens Olsson
Kassör Inga-lill Sandlin
Ledamot Christina Wahlberg
Ledamot Bibbi Axelsson-Hedberg
Suppleant Patrik Furtenback
Suppleant Cecilia Stålsby Lundborg