Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2019, efter val och konstituerande möte:

Ordförande Helena Eriksson
Kassör Inga-lill Sandlin
Ledamot Christina Wahlberg
Ledamot Malin Lind
Ledamot Robert Vestergren
Suppleant
Suppleant Kenneth Skoglund