Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2017, efter val och konstituerande möte:

Ordförande Amanda Braun
Sekreterare Jens Bråkenhielm (fd Olsson)
Kassör Inga-lill Sandlin
Ledamot Christina Wahlberg
Ledamot Bibbi Axelsson-Hedberg
Suppleant Patrik Furtenback
Suppleant Cecilia Stålsby Lundborg