Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2018, efter val och konstituerande möte:

Ordförande Helena Eriksson
Kassör Inga-lill Sandlin
Ledamot Christina Wahlberg
Ledamot Bibbi Axelsson-Hedberg
Ledamot Robert Vestergren
Suppleant Malin Lind
Suppleant Kenneth Skoglund