Övrigt

Grändombud

Varje väg har tre grändombud. Grändombudens främsta roll är att vara en kontaktperson mellan boende och styrelsen. Exempel på saker du kan få hjälp med:

  • Nyckel till kulvert (detta medges restriktivt – vanligtvis för inspektion i samband med köp eller försäljning)
  • Stege att låna för beträdande av tak
  • Informationsblad
  • Information om städdag

Grändlådor

Grändlådan med tillhörande träd framför varje hus tillhör samfälligheten. Det är inte tillåtet att måla om eller bygga om grändlådan eller beskära trädet. Däremot är det självklart tillåtet att plantera i grändlådan. Behöver lådan oljas in tillhandahåller styrelsen olja och detta görs företrädesvis under de gemensamma städdagarna.

Städdagar

Vår och höst har vi gemensamma städdagar, alla förväntas ställa upp och hjälpa till att hålla området snyggt. Vid dessa tillfällen brukar vi:

  • Sopa och plocka skräp
  • Rensa ogräs, ta bort mossan runt grändlådor
  • Snygga till i största allmänhet

Efter väl förrättat värv brukar vi äta korv, dricka kaffe och saft. Detta är ett utmärkt tillfälle för nyinflyttade att träffa sina nya grannar. Kan du inte delta på den planerade städdagen får du gärna bidra med en arbetsinsats för föreningen på annan tid. Kontakta ditt grändombud om du inte kan delta under planerad städdag!

Blandat

I elskåpet som sitter på utsidan av ditt förråd finns din elmätare samt huvudsäkringen. Nycklar till elskåp och förrådsdörrar finns att köpa i fackhandeln.

  • Vintertid måste du skotta och sanda framför din brevlåda för att underlätta för brevbäraren och för tidningsbud. Sand finns att hämta vid varje vägs parkeringsplats. Skotta däremot inte ut i gränden! Det hindrar framkomligheten och försämrar plogningsresultatet.
  • Vi grannar hjälps åt med att försöka motverka inbrott genom att hälsa på främlingar, stoppa in post som syns i brevlådorna, hjälpa granne som är bortrest att skotta snö m.m.
  • Samtliga fastigheter är obligatoriskt anslutna till Närlunda Vägförening. Årsavgiften betalas av respektive fastighetsägare.