Sommarvatten

Vattnet kommer att sättas på den 7:e maj , en uppmaning är att ni ser till att kranarna på båda sidor om fastigheten är stängda. Bifogar Sommarvatten. en information som vi skickat ut tidigare hur viktigt det är att ni tänker på detta.

Du behövs!

På torsdag är det årsmöte. Då beslutar vi om några viktiga saker, t.ex. vilka som skall hjälpa föreningen att ta sig framåt i form av att sitta i styrelsen.

Valberedningen och därmed föreningen saknar två personer som kan tänka sig vara med i styrelsen som ordinarie styrelseledamöter. Utan dessa kommer vi inte ha en komplett styrelse med ganska omfattande konsekvenser, både operativa och ekonomiska. 

“Jag har aldrig gjort något liknande tidigare”
Det hade inte flera av oss heller (inklusive jag som är sekreterare och skriver detta) innan heller. Det lär man sig.

“Jag har inte tid”
Jag har suttit med i styrelsen under tid jag har haft heltidsarbete (med tillhörande pendling), späd- och småbarn (utöver tonåringar), fritidsintressen och husdjur. Det har gått alldeles utmärkt. Insatsen är inte betungande i tid. Mycket arbete sker via epost och andra elektroniska forum. En gång i månaden, knappt, ses vi och går igenom saker enligt stående protokoll. Vad är din ursäkt sa du, helt ärligt?

“Styrelsen gör ett så bra jobb, så jag har inget att bidra med/säga”
Förutom att vi nu ska välja ny sittande styrelse och saknar frivilliga så funkar inte detta argument. Vare sig det gäller att inte gå på årsmötet eller på annat sätt engagera sig. Om “allt funkar bra” är ett fullgott argument för att inte engagera sig så lämnar man implicit över ansvaret att tycka om hur saker sköts till de som är (potentiellt sett) missnöjda. Tänk efter vilka konsekvenser det medför… Det är ditt boende det gäller.

Med dessa ord vill jag och övriga i styrelsen uppmana ALLA att ta sig en funderare kring engagemang i styrelsen och inte minst komma på årsmötet. 

mvh avgående styrelsen genom Jens

Ny lapp Stadsnätsbolaget

Idag har alla boende fått en ny lapp från Stadsnätsbolaget. Styrelsen har tittat på den och sagt ok utifrån ett faktaperspektiv, efter dialog med Stadsnätsbolaget. Vi har framfört kritik angående hur man närmat sig föreningens medlemmar, men med denna nya lapp lämnar vi det till var och en att göra egen bedömning av eventuella erbjudanden från dom. Alla frågor angående bredband hänvisar vi till respektive leverantör.

(Fiber ingår inte i anläggningsbeslutet så det är upp till var och en teckna avtal med bredbandsleverantör. I dagsläget finns utrustning ägd av IP Only och ComHem draget fram till och under husen (där den senare står för TV-leveransen som är något som ingår i anläggningsbeslutet). Däremot har styrelsen ansvar för vår gemensamma mark och gemensamma anläggningar, så alla som vill göra något som påverkar denna är en fråga för styrelsen.)


Årmöte 22 mars

Årmöte för Ekerö-Väsby samfällighet äger rum:

Tid: Torsdagen den 22 mars 2018, kl 19.00
Plats: Träkvistaskolans matsal

Kallelse med bilagor kommer att delas ut till alla hushåll (där kommer det som vanligt framgå vad avdragsgilla räntan blir och mycket annat värt att veta).

Kom och ta del av vad som beslutas om våra gemensamma anläggningar! Kan vi bryta trenden att bara en bråkdel av alla 180 hushåll (vanligen runt 20, inklusive sittande styrelse!) närvarar och visar intresse för vad som skett och skall ske i samfälligheten? Mötet brukar vara ca 1-2 timmar, beroende på vilka diskussioner som uppstår. Vi försöker hålla det kort, formellt men informativt.

Under övriga året sköter vald styrelse ruljansen i samfälligheten efter bästa förmåga. DIN insats är att ta del av kallelsen med bilagor samt närvara på årsmötet.