Viktig information från styrelsen angående laddboxar för elbilar!

Vid förra årsmötet informerade styrelsen att man tänkte tillsätta en elbilsgrupp som fick i uppgift att utreda föreningens möjligheter att installera laddboxar i våra garage. Under utredningens gång har det framkommit att de lagar som styr anläggningsbeslut för samfälligheter, i sin nuvarande utformning inte tillåter att laddplatser installeras i samfällighetens gemensamma anläggningar, i vårt fall garagen. Det är två paragrafer som juristerna på Villaägarna pekar på som finns att läsa om på följande länk:

https://www.villaagarna.se/samfalligheter/om-samfalligheter/nyheter/laddstationer-for-elbilar/

Ett tråkigt exempel på hur det har gått i en annan förening i Järfälla, även innehållande ett utlåtande från lantmäteriet, se länk:

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/lagen-tvingar-husagare-att-salja-sin-elbil/repsag!nJ3td6J4VDpROEx9QqrEfg/

Slutligen ett svar från Villaägarna till Alskärets samfällighetsförening i Nacka och även innehållande ett besked från lantmäteriet i denna fråga, se länk:

http://alskaret.se/onewebmedia/Info_om_ladda_elbil.pdf

Årsstämma 28 mars 2019

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2019

Kallelse med bilagor kommer att delas ut till alla hushåll (där kommer det som vanligt framgå vad avdragsgilla räntan blir och mycket annat värt att veta).

Plats: Träkvistaskolans matsal Tid: Torsdagen den 28 mars 2019, kl 19.00

Kom och ta del av vad som beslutas om våra gemensamma anläggningar! Kan vi bryta trenden att bara en bråkdel av alla 180 hushåll (vanligen runt 20, inklusive sittande styrelse!) närvarar och visar intresse för vad som skett och skall ske i samfälligheten? Mötet brukar vara ca 1-2 timmar, beroende på vilka diskussioner som uppstår. Vi försöker hålla det kort, formellt men informativt.

Under övriga året sköter vald styrelse ruljansen i samfälligheten efter bästa förmåga. DIN insats är att ta del av kallelsen med bilagor samt närvara på årsmötet.

Laddning av elbilar

Det har kommit till styrelsens kännedom att elbilar laddas i våra garage, vilket är förbjudet. Våra elledningar är ej anpassade till detta. Vi har tidigare informerat om detta i allas brevlådor och fortsätter detta kommer vi att överväga åtgärder mot vederbörande. Upptäcker ni att någon laddar bilen så påminn om att det ej är tillåtet och att det finns stolpar i kommunen där laddning kan ske till en självkostnad.

Höstinfo

Här kommer en liten sammanställning över den höstinfo som ni alla fått i era brevlådor under veckan.

Städdagen, denna utgår och för allas trivsel så se till att hålla rent runt grändlådor, förråd och gemensamma ytor.

Sommarvattnet stängs av i helgen, glöm ej att öppna kranarna under vecka 42 så att vattnet inte fryser sönder rör och kranar.

Tänk på barnen, när ni måste köra igenom gränden, många upplever att trafikskylten med lekande barn inte respekteras.

Styrelsen får många mail om otillåten parkering i gränder och på gräsytor, om inte detta efterlevs kommer styrelsen bli tvungna att ta hjälp av parkeringsbolag. Många garage står tomma det kanske finns någon granne som inte har någon bil, fråga om ni får använda deras plats.

Vattenskada har skett i vårt värmepumpsrum, vilket orsakade den ojämna temperaturen på vattnet, detta är reparerat nu, försäkringsbolaget är kontaktat.

Avgiften till samfälligheten är 3 700 kr/månad som skall vara inbetald i förskott och glöm ej ert referensnummer vid inbetalningen. Det går bra att betala med autogiro, kontakta kassören om blankett.