Luftning av element

Nu är alla stamventiler bytta och rörsystemet till elementen håller på att fyllas. För att detta ska fungera måste elementen i alla fastigheter luftas, troligen flera gånger. Ju tidigare detta utförs desto tidigare kan vi få värme i husen.

Öppna bara luftningsventilen lite grann och låt luften pysa ut och stäng sedan ventilen när det kommer vatten. Luftningsnyckel finnas att köpa på t ex byggvaruhus, järnaffärer o s v, som bör finnas i alla hushåll.

Om ni inte själva klarar klarar av att lufta elementen kan ni kontakta Stefan Holm på 0760-513 002 och boka tid för detta.

Påfyllning av vatten till elementen

Enex AB kommer att trycksätta våra rör under den kommande veckan (37), vilket menas med att rören till våra element kommer att fyllas på. Arbetena påbörjas under början av veckan.

OBS! om någon har skruvat ut sin luftnings skruv på elementet för att lufta detta, så gör en extra koll att denna är åtskruvad igen, annars riskerar ni att vatten kommer att spruta från elementet, vilket kan orsaka vattenskada.

Avgiften till samfälligheten

Nu skall alla ha fått sina avier för betalning av samfälligheten för kvartal 3 (juli – september) 2019. Vid betalning måste ni ange OCR-referensen som finns angiven antingen längst upp till höger på hyresavin eller nere på själva inbetalningsavin. Om ni får problem att det står att bankgirot ej tillåter OCR så tar ni bort mottagaren och lägger upp bankgirot som en ny mottagare.