Tjuvar…

Det har observerats personer som rör sig i området och öppnar metallskåpen som sitter på utsidan av bodarna. De har tagit pant bl.a. Det har också försvunnit saker från folks förråd och eftersom många har nycklarna kvar i låsen till förråden kan sådana nycklar mycket väl finnas i orätta händer – vilket betyder att även om du tar bort nyckeln är du inte garanterad att slippa intrång i förrådet. 

Vi uppmanar till alla att hålla uppsikt, inte förvara värdefulla saker i förråden. I garagen får inget annat än bilar förvaras och på sin höjd enstaka tillbehör till dessa. Vi påminner dock om vikten av att låsa då en öppen garagedörr ger tillgång till hela längan.

Information från valberedningen

Valberedningen meddelar (se även utskick i din brevlåda):

Hej alla medlemmar!

Vi har haft förmånen att ha en engagerad styrelse i vår förening. Flera i styrelsen har åtagit sig uppdraget i många år. Inför nästa årsstämma behövs nya medlemmar i styrelsen som kan ersätta avgående och utflyttade styrelsemedlemmar.

Ny ordförande: Amanda Braun har flyttat från området.

Ny styrelseledamot som kan åta sig sekreterarsysslan samt hemsidan: Jens Olsson har flyttat från området.

Ny suppleant: Patrik Furtenback avgår. Han har varit engagerad i många år.

Vi är övertygade att det finns många i föreningen som har goda kunskaper/egenskaper för dessa uppgifter och som brinner för ett fint och välskött område. Det gynnar oss alla då fastigheterna säljs.
Vårt bostadsområde är snart 50 år och behöver ständigt förnyas. Det är av yttersta vikt att vi får en engagerad styrelse som kan fortsätta att driva föreningens utmaningar framåt.

Vi söker också personer som kan vara med i olika arbetsgrupper för kortare uppdrag och/eller bollplank för styrelsen. Personer med spetskompetens för olika arbeten som kommer att behöva utföras t.ex. el, anläggning, värme mm. En grupp som kan tillfrågas vid behov.
Vi hoppas att många kan dra sitt strå till stacken för att hålla utgifterna nere.

Alternativet är att vi måste anställa en extern styrelse som inte har någon känsla för området och då kommer med största sannolikhet vår månadsavgift att chockhöjas.

Om du vill veta mer om förtroende uppdragen maila gärna till: styrelsen@ekerovasby.se

Vi hoppas att du vill vara med och utveckla Ekerö Väsby Samfällighet.

Låt pinnarna vara…

En vädjan till er med barn (ja, på förekommen anledning, se nedan):

Berätta att pinnarna likt den på bilden INTE får ryckas upp, tas med eller förstöras. Vår entreprenör har satt ut dessa för att kunna ploga snö utan att skada trottoarkanter och gräsmattor men en god portion av dessa har blivit saboterade/stulna. Häromdagen påträffades ett par barn i 8-årsåldern med famnen fulla av sådana pinnar. 

Merkostnaden faller direkt på samfällighetsavgiften och känns oerhört onödig.