Störigt?

Vi ber alla att använda sunt förnuft när det kommer till att föra oväsen. Trimmer, gräsklippare och byggmaskiner stör tidigt på helgmornar och sent på vardagskvällar. Även ni som har fest, tänk på att vi bor tätt. Självklart finns det utrymme för både arbete i hus, trädgård och festligheter men styrelsen agerar inte störningsjour. Det är upp till var och en att tänka efter före samt visa hänsyn.

På förekommen anledning har vi även bett vår trädgårdsentreprenör att inte utföra arbete som väsnas tidigt på helgmornar.

 

Lekplatsen Linvägen sanerad

Den saboterade lekplatsen sanerades omgående och vi har gått igenom alla lekplatser och kontrollerat att inte någon av dessa är drabbade.

Alla föräldrar uppmanas att kolla lite extra innan ni låter barnen leka för vi kan inte garantera att nya “pojkstreck”/sabotage utförs. Utöver detta får vi hjälpas åt att hålla uppsikt och uppmärksamma oönskade aktiviteter i anslutning till lekplatserna.

Sommarvatten

Det kommer många frågor om sommarvattnet. Så här fungerar det:

Varje höst stänger vi av systemet för att minska risken frysskador på det under vintern. Vi ber då alla medlemmar ÖPPNA sina kranar (om de inte är av självdränerande typ) när systemet är avstängt så att vi minskar risken för skador på kranar och rör. Inför påslagning av vattnet på våren ber vi sedan alla att STÄNGA kranarna igen så att vattnet inte bara sprutar ut.

När vi sedan slår på systemet måste vi inspektera alla 180 fastigheters fram- och baksida för att upptäcka läckor – folk glömmer våra uppmaningar och kranar fryser sönder och även om man följer anvisningarna finns risken att saker inte håller. Alla läckage noteras och vi stänger sedan av vattnet för att kunna reparera och byta ut sådant som är trasigt. Sedan kan vi slå på vattnet igen och kontrollera att systemet fungerar utan oönskade läckage.

I kombination med att detta är tämligen tidsödande och kräver resurser som måste planeras in, väljer vi att ta det säkra före det osäkra och inte slå på systemet förrän vi har en stabil dygnstemperatur över nollan.

I och med att vattnet står still i ledningarna hela vinterhalvåret, eller inte finns där alls, fälls smuts och rost ut som lägger sig. När sedan vattnet slås på igen och alla börjar vattna transporteras detta till vår panncentral där vi har filter. Dessa sätts successivt igen och detta upplever vi som ett stadigt minskande vattentryck. Vi behöver då slå av systemet och rensa filtren. Denna process upprepas varje vår och även under säsongens gång. Det är dock tiden efter påslagning på våren som det går som snabbast att fylla filtren med smuts.

Utöver detta måste systemet stängas av då reparationer eller modifikationer på det skall göras. Det går inte att stänga av delar av systemet så alla blir drabbade när så sker.

Myntautmaterna bortkopplade

Nu är myntautomaterna i tvättstugan bortkopplade. 

Dessvärre gick det inte att göra detta på torktumlaren som är av äldre model och hade integrerad myntautomat. Ny torktumlare skall installeras, tills dess får ni hålla till godo med torkskåp och torkrum. Vi aviserar när vi vet mer om när nya tumlaren är på plats.

Vi ber alla som använder tvättstugan att respektera tvättreglerna och kom ihåg att städa/släck efter er.