Grannsamverkan

Nu är det semestertider vilket tyvärr även innebär högsäsong för inbrott.

Samtliga garage tillhör föreningen, men varje hushåll disponerar ett. Det är viktigt att alla låser sitt garage. Det är inte tillåtet att förvara annat än fordon och på sin höjd enstaka tillbehör till detta (t.ex. reservdäck) i garagen. Användning av garaget som förråd är med andra ord inte tillåtet då det utöver brandrisk och skadedjursrisk ökar stöldbegärligheten.

Föreningen är även mån om våra boende. Följ därför dessa enkla men effektiva regler:

1. Meddela grannar / grändombudet om du reser bort

2. Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt = göm undan.

3. Var allmänt vaksam och kontakta polisen om du ser något som är ”fel”
(reg.nr, signalement m.m.).

Kontakta styrelsen om du är intresserad av att engagera dig i grannsamverkan. Detta ingår inte i styrelsen uppgift men några av oss har återupptagit dialogen med Polisen som tidigare funnits.