Analoga sändningar från Com Hem utgår

De analoga kanalerna via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag. Om ni fortfarande har analoga kanaler på er tv, behöver ni byta till digital-tv innan de analoga kanalerna utgår. Mer information om detta hittar ni på Com Hems hemsida; comhem.se/digitalisering.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen