Information angående värmen

Många upplever problem med värmen i husen och att det är kallt, nu när utetemperaturen har sjunkit. Detta beror på att vår oljepanna i värmecentralen är i väldigt dåligt skick. En ny oljepanna är beställd sedan tidigare och vi väntar på leverans och installation av denna. Under kommande vecka ska ansvariga tekniker arbeta med problemet och göra allt de kan för att försöka åtgärda felen, så att den gamla oljepannan kan vara igång till dess att nya oljepannan är på plats. Därmed hoppas vi få mer värme i husen under kommande vecka.

Vi i styrelsen arbetar också med att hitta en långsiktig och framtida lösning för vår värmecentral och återkommer med information om detta vid ett senare tillfälle.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen