Reparationsarbete i värmecentralen

Oljepannan i värmecentralen är nu igång vilket innebär att värmen är på full fart för att våra hus ska vara tillräckligt uppvärmda. Oljepannan behöver dock repareras under torsdag 22 oktober, vilket innebär att pannan tillfälligt behöver stängas av. Värmen kommer därmed att tillfälligt sjunka under reparationsarbetet. Om allt går som beräknat ska pannan vara igång under torsdagskvällen och värmen kommer då att höjas igen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen