Avgift

Samfällighetsavgiftens storlek beslutas på årsstämman och finns till för att täcka både kortsiktiga och långsiktiga kostnader. 

Fr om den 1 juli 2019 administreras våra avgifter av ett externt bolag. Avgiften betalas precis som tidigare månadsvis, i förskott och skall vara inbetald senast den sista i månaden före.

Varje hushåll erhåller kvartalsvis tre st. avier med specifikation över husnummer, adress, belopp och en OCR-referens.

Eftersom avierna är personliga så är det viktigt att ni meddelar styrelsen i god tid vid ägarbyte.

Om ni har några frågor som gäller era avier så kan ni kontakta hyresavdelningen på RB Fastighetsägare AB, tel 018-66 01 60 (telefontid vardagar 09.00-12.00)

Önskar ni betala med autogiro kan ni kontakta antingen kassören eller RB Fastighetsägare AB enligt ovan. E-faktura kommer att finnas möjlighet till fr om kvartal 4 (okt-dec) 2019.

  • Aktuell avgift: 3700 kr (från och med 1 maj 2018)