Dokument

Här finns dokument samlade som är relevanta för dig som bor i området.

Informationsskrift

Samlingsdokument med information för nyinflyttade och för dig som bor här. Alla hushåll har fått ett exemplar som ska följa med huset vid försäljning.

Anläggningsbeslut

Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om
denna gemensamhetsanläggning är ramen för förvaltningen.

Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen
skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Områdeskartor

Kartor över området som visar tomtgränser, träd och andra detaljer.

Bygglov

Lekplatser

TV

Energideklaration

Vid försäljning av hus måste man numera fylla i en energideklaration. Styrelsen har tagit fram ett underlag

Fasadmålning / Renovering

Frågor gällande fasader och färgsättning ligger inte inom ramen för förvaltningen. Som en service kan vi dock lägga upp dokument för färgkoder här.

  • Fasadmålning Hampvägen (obs, ej den ursprungliga färgsättningen från 1969). Det är inskannade bilder på totalt 6 sidor (.png, öppnas i nytt fönster): sid 1sid 2sid 3sid 4sid 5 och sid 6
  • Färgsättning i gråskala Senapsvägen:
    • Jotun Svolvaer, NCS-kod: S 3805-Y17R
    • Jotun Labrador, NCS-kod: S 7502-Y

Övrigt

Vissa filer ges i formatet .pdf som kräver en PDF-läsare för att kunna ses. Den vanligaste är Acrobat Reader och brukar finnas på de flesta datorer. Om inte, hämtar och installerar du gratis här (öppnas i nytt fönster).