Egna fastigheten

Var och en äger sin fastighet till hundra procent. Föreningens äger huvudledningarna i det rörstråk som går mitt under husen. Kall och varmvatten är samfällighetens fram till och med avstängningsventil och backventil mot respektive fastighet. För värmen ansvarar samfälligheten fram till och med avstängningsventil och injusteringsventil mot respektive fastighet. För sommarvatten bekostar varje fastighetsägare själva vattenutkastet och samfälligheten själva slanginstallationen. Man får inte ändra på installationer under huset utan tillstånd. Görs detta riskerar värme och vattentillförsel påverkas för hela resterande huslängan.

Fastighetsägaren är skyldig att tillse att vatten (varmt och kallt) kan stängas av i egna fastigheten. Avstängningsventilen placerades ursprungligen i nedre hallen mellan linneskåp och garderobsskåp. Ifall avstängningsventilen ej fungerar (kan vara sliten) bör modern Ballofix installeras. Ballofixen bör provas minst en gång per år för att inte kärva igen.

Kulverten under våra hus ventileras genom självdrag. Mitt på taket finns ett stuprör som för bort takvattnet, som mynnar ut i kulverten under husen för att sedan rinna ut i ett dagvattenrör. Konstruktionen innebär att det viktiga självdraget måste vara intakt. Från taket ner i kulverten går en ventilationstrumma. Ventiler finns på båda sidor av husen och är viktiga för ventilationen av husgrunderna. Det kan innebära risk för mögel om ventilerna sätts igen vid till-/ombyggnader. Med andra ord, de rör som går mellan hus och grund, samt ventiler som finns i ytterväggarna får inte tas bort eller sättas igen.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. Vid eventuell brand kan bristfälligt underhållen imkanal utgöra ett problem ur försäkringshänseende.

Det är inte tillåtet att gå på grannens tak utan dennes tillåtelse. Föreningen har stege att låna ut till den som behöver komma upp på sitt tak.

Frågor om bygglov besvaras bäst av Stadsarkitektkontoret på tel 08-560 395 00 eller e-post: Stadsarkitektkontoret@ekero.se

Frågor och svar kring egna fastigheten finns även under vår FAQ.