FAQ

Här hittar du vanligt förekommande frågor och deras svar (Ekerö-Väsbys egen “FAQ”). Det mesta finns i informationsskriften och här på hemsidan – men för enkelhetens skull kommer här kortfattade svar på de vanligaste frågorna och funderingar som dyker upp:

Gemensam utrustning och ytor

 1. F(råga): Jag behöver tvättstugekoden, vem kontaktar jag?
  S(var): I första hand ditt grändombud (se rukbriken Grändombud här på hemsidan), i andra hand styrelsen (se Kontakt här på hemsidan)
 2. F: Jag vill låna en stege för att komma upp på taket, har ni en sådan?
  S: Ja, vi tillhandahåller en lång stege med glidstopp. Kontakta styrelsen så får du låna den. OBS! All användning av stegen sker på egen risk och du får inte gå på grannarnas tak utan deras medgivande.
 3. F: Städdag, när, var, hur?
  S: Vi har två städdagar, en på våren och en på hösten. Syftet är att ta hand om sådant våra entreprenörer inte gör och för att träffas och umgås. Vi avslutar med gemensam korvgrillning. När städdagarna är aviseras på hemsida och genom utskick i god tid innan.
 4. F: Sotning, görs det gemensamt?
  S: Nej, inte genom styrelsens försorg. Kostnadsvinst för gemensam upphandling kan vara möjlig men samordning sker på frivillig basis – förlagsvis per gränd.
 5. F: Lampa/Lekutrusting/Tvättmaskin är trasig, vem fixar?
  S: Styrelsen ombesörjer reparation. Meddela via hemsidan eller brevlådan vid tvättstugan.
 6. F: När slår ni på / stänger av sommarvattnet?
  U: Igångsättning sker oftast i samband med vårens städdag som brukar infalla i början av maj men bestäms mest av dygnstemperaturen och när det är möjligt. I och med igångsättning måste alla uttag kontrolleras och eventuella läckor åtgärdas.  Du kan hjälpa till genom att vara närvarande när det sker och se över uttagen.
  Avstängning är enklare och aviseras en tid det sker på hösten. 

Värme & Vatten

 1. F: Det är stopp i avloppet och jag kan inte hitta felet / Elementet är kallt / Det är problem med tappvattnet. Är det föreningen som står för reparation?
  S: Föreningen står via Kjellins rör för felsökning. Konstateras felet ligga i din fastighet bekostar du reparation. Är felet i föreningens rör fram till anslutning till din fastighet bekostar föreningen reparation. Vid misstänkt fel, kontakta styrelsen eller Kjellins rör direkt om det är brådskande.
 2. F: Det är kallt, kan ni höja värmen?
  S: Värmen regleras automatiskt. Det brukar ganska snabbt bli varmt, men detta varierar också mycket från hus till hus (skick på isolering, om/till-byggnader som påverkar, gavel eller ej etc). I undantagsfall kan vi ha en driftstörning på värmen, detta brukar aviseras och åtgärdas omgående.
 3. F: Det tar lång tid för mitt tappvatten att bli varmt, vad är fel?
  S: Säg att det är 1,5 meter från VV röret i kulverten till T kopplingen under trappen, sen kan det vara 3 meter till tvättstugan och 2 meter till diskbänken det blir 6,5 meter. Räknar man sedan med en flödeshastighet på 0,5 meter/sekund får man 13 sekunder och då ska rören värmas upp lite också. Varmvattencirkulationen stäcker sig bara till kulverten, den går alltså inte upp i husen.
 4. F: Min utekran droppar/behöver bytas.
  S: Kontakta styrelsen så blir den reparerad. Glöm inte att kranen (om den inte är självdränerande) skall öppnas när vi stängt av sommarvattnet och stängas när det skall slås på – vi instruerar om detta inför varje tillfälle. Nya utekranar bekostar du själv men kan beställas via styrelsen.

Fordon, Parkering & Garage

 1. F: Jag vill hyra en P-plats med stolpe, hur jag jag?
  S: Du kontaktar styrelsen så kommer du bli hjälpt. Ange gärna vilken stolpe/parkering du vill hyra.
 2. F: Min garagedörr är trasig, vem lagar?
  S: Styrelsen ombesörjer reparation, kontakta styrelsen.
 3. F: Får man tvätta bilen på parkeringen eller i gränden? 
  S: Gränderna skall hållas fria från bilar. I- och urlastning är givetvis tillåten men att parkera fordon utanför sitt hus är inte tillåtet. Varje år hamnar tusentals ton miljöfarliga ämnen i naturen på grund av att många väljer att tvätta sin bil hemma på gatan, garageuppfarten eller parkeringsplatsen. Det smutsiga tvättvattnet rinner då orenat ner i gatubrunnar och hamnar sedan i bäckar, sjöar och vattendrag. åk till en modern biltvättsanläggning, antingen en automattvätt eller en ”gör-det-själv-hall”. Läs mer här: http://www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Miljofarlig-verksamhet/Biltvatt/

Ekonomi

 1. F: Hur betalar jag in avgiften?
  S: Genom att följa instruktionerna som finns under rubriken Avgift här på hemsidan
 2. F: Vi skall sälja och behöver energideklaration!
  S: Finns här på hemsidan under rubriken Dokument.
 3. F: Vad är avdragsgilla räntan?
  S: Framgår i kallelsen till årsstämman det aktuella året. Vi brukar också, inför deklarationstider, avisera årets belopp på hemsidan.

Sopor & skräp

 1. F: När sker grovsopshämtningen?
  S: Kommunen anordnar hämtning av grovsopor en gång per höst. Vi annonserar hur och när så fort vi får den informationen från kommunen. Övriga delar av året hänvisar vi till Skå återvinningscentral

Egna fastigheten & ombyggnad

 1. F: Jag/min anlitade hantverkare behöver komma ned i kulverten. Hur gör vi?
  S: Kontakta Kjellins rör och förklara vad ni behöver göra. De behöver full insyn i allt arbete som ska göras i kulverten, då de ansvarar för föreningens rör. De tillhandahåller också nyckel men det kan vara förenat med kostnad att be dom komma och låsa upp! Nyckel kan också fås av någon i styrelsen, men bara efter att Kjellins vidtalats om syftet med att komma ned.
 2. F: Jag behöver färgschema för fasaden, har ni det?
  S: Ja och nej. Det ingår inte i föreningens ändamål att ha hand om fasaderna. Vi har dock en uppsättning färger för Hampvägen på hemsidan. För andra färger, kontakta dina grannar, som kanske vet.
 3. F: Vad anser styrelsen / föreningen om färgval till exempelvis fasader.
  S: Frågan ligger utanför föreningens ändamål, men vi påminner om att det kan behövas bygglovsansökan på ändring av fasad (gäller både färg och utformning). Styrelsen uppmanar till dialog stadsarkitektkontoret och mellan grannar i samma länga vid avsikt att ändra färg för att undvika onödiga konfliktsituationer.
 4. F: Jag vill bygga ut/om [tak, förråd..]. Vad gäller? 
  S:  Kontakta kommunen för rådgivning. Se texten “Egna fastigheten” under menyn “För boende” här på sidan för mer information.
 5. F: Taket behöver bytas, hur fungerar det, gör föreningen det?
  S: Nej. Föreningen kan och får inte utföra arbete som berör den egna fastigheten. Denna räknas gå från taket ned till kulverten. Det enda undantaget är rören i kulverten som, genom föreningens ansvar att tillhandahålla vatten/värme och avlopp , föreningens ansvar likväl. Rörens ansvar övergår till husägaren när de går upp i trossbotten.
  Således är taket husägarens ansvar. Det är inte ovanligt att man går ihop flera grannar för att minska kostnaden, men det är inget styrelsen koordinerar.
 6. F: Hur går min tomtgräns?
  S: Under “Dokument” här på hemsidan finns områdeskartor som markerar var gränserna går för både de enskilda fastigheterna och föreningens mark. Är du osäker kan du kontakta din mäklare eller Lantmäteriet: http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Min-fastighet/Oklarheter-kring-fastighet/
 7. F: Vad gäller för att anlägga t ex buskar utanför min egna tomt (på föreningens mark)?
  S: Föreningen är mån den mark vi förvaltar och har därför som önskan att alla bör kolla med oss först oavsett åtgärd. Formellt är styrelsen ansvarig för allt inom den gemensamma marken. Räddningstjänsten har också gett föreningen direktiv gällande framkomlighet när det gäller placering av träd, buskar, stenar osv. Sen har vi trädgårdsentreprenören som vi stämmer av med inför säsongen vad som ska göras samt att allt är inventerat mot våra områdeskartor.

TV & Internet

 1. F: Jag är nyinflyttad, hur funkar det med TV?
  S: I samfällighetsavgiften ingår TV. Vår leverantör är ComHem och det kanalpaket som erbjuds heter “Medium 8 favoriter” (läs mer på ComHems hemsida).  Kontakta ComHem och ange att du är gruppansluten i Ekerö-Väsby samfällighet så hjälper de dig. I leveransen ingår en enkel digital-TV box. Vill du ha mer avancerad box eller annat kanalpaket så går det bra men då får du betala det själv, så dras rabatt motsvarande medium 8 favoriter av från din faktura.
 2. F: Jag har för få TV-uttag!
  S: Det är helt upp till dig att bekosta installation av fler uttag. Anlita en behörig TV-installatör för detta. Felaktiga installationer av extra uttag medför stor risk för sämre kvalitet  på TV-bilden inte bara för dig utan alla i hela området! Kontakta styrelsen om du vill ha tips på en entrepenör.
 3. F: Jag har dålig bild/saknar kanaler!
  S: Kontakta ComHem. Fel i leveransen skall de åtgärda gratis. Att få hem någon som ställer in kanaler eller felsöker på plats tar de extra för.
 4. F: Hur fungerar det med Internet?
  S: Internet ingår inte. TV-uttagget är förberett för Comhem, men val av leverantör är helt upp till var och en.

Köp & Sälj

 1. F: Jag skall sälja mitt hus, vad behöver jag tänka på?
  S: Det mesta är en sak mellan dig och din mäklare. Några saker att tänka på: a) energideklaration finns att ladda ned här på hemsidan b) anmäl försäljning till styrelsen c) nycklar till garage följer till köparen men eventuella nycklar till hyrd P-plats lämnas tillbaka till styrelsen d) Informera mäklare och/eller köpare om att vi har en informationsskrift för boende som förklarar mycket. e) Informera också om att avgiften betalas förskottsvis och hur detta görs (finns att läsa i nämnd informationsskrift)
 2. F: Jag har köpt hus och är nyinflyttad, vad behöver jag veta?
  S: Mycket står att finna i vår informationsskrift som du skall ha fått med köpet. Om du inte har någon sådan, kontakta ditt grändombud (se rubriken Grändombud) eller styrelsen (se rubriken kontakt). Infoskriften finns också att ladda ned på hemsidan som PDF: Viktigt att veta: avgiften betalas förskottsvis.

Uppförande, inbrott & grannsamverkan

 1. FMina grannar stör mig, kan styrelsen hjälpa till?
  SStyrelsens uppdrag omfattar inte uppförande eller störningsjour. Styrelsen uppmanar till dialog grannar emellan, att prata med varandra är det effektivaste sättet att nå fram.
 2. F: Vad gäller vid inbrott eller skadegörelse?
  SOm något skett på den egna fastigheten kontaktar till Polisen och ditt försäkringsbolag. Om något skett på föreningens gemensamhetsanläggning, kontakta styrelsen.