Grändombud

Linvägen
1 – 20: Linda Nadler (L 11)
22 – 40: Axell Linv (L 24)
42 – 60: Lisa Linnros-Jämting (L46)
Senapsvägen
1 – 18: André Lång (S 4)
20 – 26: Henrik Nenämaa (S 28)
19 – 54: Patrik Furtenback (S 48)
Rapsvägen
1 – 18: Camilla Rörborn (R 1)
20 – 36: Roland Olofsson (R 24)
19 – 54: Tomas Mählqvist
Hampvägen
1 – 18: Vakant
20 – 36: Robin Gredin (H 34)
19 – 54: Peter Johansson (H 42)

Samordnare

Vi behöver fylla vår vakanser!