Föreningen

Områdets historik

Ekerö-Väsby Samfällighetsförening bildades 1969 och omfattar 180 fastigheter. Husen byggdes 1969 – 1970 av Byggnads AB Folkhem, arkitekter var Jürgen Frenssen och Sonja Eliasson. Det ska finnas ett liknande område i Lund.

Området består av 180 hus, grupperade runt bilfria gränder. Garage i länga finns till varje hus. Det finns tvättstuga och panncentral och ett stort antal lekplatser med varierande typ av lekmaterial.

Radhusen är omgivna av ett ovanligt stort parkområde med gräsytor, träd, rabatter, bärbuskar, fruktträd mm. Så stora grönområden anlägger man inte idag, och även på 70-talet var det ovanligt.

Området byggdes under den första stora utbyggnadsperioden på Ekerö på 60- och 70-talen. Närlundaområdet fanns redan, liksom kedjehusen på var sin sida om Konsum.

Det var en ny och lite originell idé att bygga husen i trappstegsform. Det gav de boende två insynsskyddade uteplatser och ett annat utseende än de flesta andra radhusområden vid den tiden.

Färgsättningen på träfasaderna var från början mörkgrön på samtliga stående panel och röd på den liggande fjällpanelen på Linvägen och Rapsvägen och senapsgul på Senapsvägen och Hampvägen.

Innergårdarnas plank var röda på Senapsvägen och Hampvägen och gula på Linvägen och Rapsvägen och den delade dörren anknöt till svensk gårdstradition. ”Ett välgörande annorlunda radhusområde” kunde man läsa i den tidens inredningstidningar.

Vår samfällighet

Föreningen är en anläggningssamfällighet avseende fastigheterna Ekerö-Väsby 43:231, 43:293-43:472 och Ekerö-Väsby GA:3, i överensstämmelse med anläggningsbeslut hos Lantmäteriverket av den 29 maj 1969 (Dnr 248/68 B3). Lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) gäller Ekerö-Väsby Samfällighetsförening.

Föreningens viktigaste uppgift är att värma upp alla fastigheter och se till att vi har både kallt och varmt vatten i våra kranar. Vi har gemensamma vatten- och avloppsledningar, samt elledningar för bl.a. belysning av våra vägar och parkeringar. Vidare är hanteringen av hushållssopor, skötseln av våra vägar, garagen, parkeringsplatser, grönområden och lekplatser föreningens uppgift. Vi skall även enligt anläggningsbeslutet ha en gemensam TV-anläggning och tvättstuga.

I föreningen ingår 180 fastigheter och varje fastighet har en röst vid årsstämman. Samfälligheten är skyldig att föra ett fastighets-/medlemsregister och behöver därför uppgifter vid ägarbyten. Årsstämman skall äga rum senast den sista mars och kallelse skall vara utskickad senast två veckor före. Motioner till stämman skall vara inlämnade till styrelsen senast den 31 januari. Motioner är medlemmarnas forum för att få synpunkter på förslag och idéer behandlade. Styrelsen ansvarar för att beslut tagna på årsstämman blir genomförda.

Styrelsen består av minst fem ordinarie styrelseledamöter och två suppleanter. På vår hemsida finns namnen på de aktuella styrelsemedlemmarna. Valberedningen består av tre ledamöter. Till valberedningen vänder man sig för att lämna förslag till nya styrelseledamöter.

Kontakta styrelsen ifall du vill erhålla föreningens stadgar och/eller anläggningsbeslut.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com