Sophantering

Hushållssopor

Varje väg har totalt två stycken markbehållare för hushållssopor, i dagligt tal vanligt köksavfall. Dessa töms varannan vecka. I markbehållarna får endast hushållsavfall kastas, om inte detta respekteras riskerar vi att bli bötfällda. Dessutom är kärlen inte dimensionerade eller konstruerade för annat. Packa i väl förslutna påsar så slipper vi otrevliga larver och flugor, framförallt under sommarhalvåret. Sådana sopor som kan sorteras ut (t. ex. glas, metall, tidningar, kartonger m.m.) lämnar du på kommunens stationer för källsortering. De närmast belägna finns vid Träkvistavallen och vid parkeringsplatsen vid Tappströmsskolan. Station finns också vid Träkvista torg.

Grovsopor

Grovsopor hämtas en gång om året och separat information delas ut av styrelsen i samband med planerad hämtning. Övrig tid är vi hänvisade till närmaste återvinningscentral (finns i Skå).

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall lämnas med fördel också på närmaste återvinningscentral.

Skå återvinningscentral

Här kan du själv lämna ditt grovavfall, elavfall och farliga avfall. Du kan även lämna sådant avfall som inte hämtas vid grovsopshämtningen (glöm ej ditt passerkort).

Aktuella öppetider får du genom att ringa återvinningscentralen: 08-795 47 20. Tiderna finns också, tillsammans med mer information, på deras hemsida: www.ekero.se (sök på/navigera till Skå Återvinningscentral).

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com