Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2019, efter val, konstituerande möte och extrastämma för att fylla vakans:

OrdförandeHelena Eriksson
KassörInga-lill Sandlin
Ledamot Christina Wahlberg
Ledamot Malin Lind
Ledamot Robert Vestergren
Suppleant Sophia Tonneman
Suppleant Kenneth Skoglund