Internet

Internet ingår inte. TV-uttagget är förberett för Comhem, men val av leverantör är helt upp till var och en. Det finns fiber draget till varje länga men det är upp till fastighetsägaren att koppla in sig, under förutsättning att det sker fackmannamässigt och enligt föreningens regler för åtkomst till kulvertar och gemensam utrustning.