Vägar, garage & parkering

Områdets parkeringsplatser, garage samt vägar är samfällighetens ansvar. Nedan följer information kring vägar och parkering.

Vägar & trafik

Föreningen ansvarar för väghållningen i området. Trafikregler inom föreningens vägar bestäms av föreningens medlemmar. Trafikskyltar är utformade i enlighet med Vägmärkesförordningen (2007:90) och monterade i största möjliga utsträckning efter rekommendationerna i kapitlet om vägmärken från vägar och gators utformning (VGU).

Mer information om vägmärkesförordningen finns här: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Vagmarken/
Mer information om VGU finns här: http://www.trafikverket.se/vgu/

Gångsfartshastighet i vårt område

Gångsfartsområde
När du som boende eller besökare till Ekerö-Väsby samfällighet kör in i vårt område så finns denna skylt uppsatt vid infarten till gränderna.

Trafikförordning (1998:1276)
8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och i
gångfartsområde m.m.
1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande:
– Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
– Fordon får inte parkeras.
– Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Gränderna skall hållas fria från bilar. I- och urlastning är givetvis tillåten men att parkera fordon utanför sitt hus är inte tillåtet. Räddningstjänst måste ha full framkomlighet om olyckan skulle vara framme! Iaktta stor försiktighet vid körning i gränden; barn och husdjur rör sig i gränderna och det finns många ställen de inte syns på! Respektera hastighetsbegränsningen som är gångfartshastighet.

Garage

Samtliga garage tillhör föreningen, men varje hushåll disponerar ett. Det är viktigt att alla låser sitt garage. Det är inte tillåtet att förvara annat än fordon och på sin höjd enstaka tillbehör till detta (t.ex. reservdäck) i garagen. Användning av garaget som förråd är med andra ord inte tillåtet. Detta ökar stöldrisk, brandrisk samt risk för skadedjur. Vi har haft både stölder och råttor i garagen så vänligen respektera detta.

Eluttagen är avsedda för motor- och kupévärmare och får endast användas med timer inkopplad. Vi måste alla hjälpas åt att hålla elkostnaderna nere. Elbil ska laddas via den avsedda laddboxen i garaget. Om du har problem med garagedörren kontakta styrelsen som ser till att den blir reparerad.

Parkeringsplatser

Det finns 161 parkeringsplatser (inklusive 20 med eluttag). Enligt stämmobeslut råder det 7 dagars parkering. Vad som får parkeras var är mycket omdebatterat och styrelsen uppmanar till följande för att minska risken för missnöje bland grannar och besökare:

  • Parkera i görligaste mån i garaget för att frigöra parkeringsplatser
  • Ställ inga fordon på gräsytor
  • Det är ej tillåtet att parkera skrotbilar, båtsläp, husvagnar och liknande
  • Parkera ej så att det försvårar för ägarna av garagen mittemot att köra ut sin bil

Parkeringsplats med elstolpe eller laddstolpe

Föreningen har 20 parkeringsplatser med elstolpe för motorvärmare och 22 med laddstolpe att hyra ut. Elstolpen har inbyggd timer. Kontakta kassören om intresse finns att hyra en plats.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com