Uppdatering om arbete i kulvertar

Arbetet med injusteringen i våra kulvertar pågår. I och med detta kommer värmen att stängas av vissa dagar och tider under dagtid, för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt. 
Under arbetets gång kan det finnas behov av att elementen i vissa hus kontrolleras av de som utför arbetet. I sådana fall kommer de att knacka på och be att få komma in och titta på elementen alternativt lämna information i brevlåda kring detta.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Gångfartshastighet i vårt område

När du som boende eller besökare till Ekerö-Väsby samfällighet kör in i vårt
område så finns denna skylt uppsatt vid infarten till gränderna.

Trafikförordning (1998:1276)

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och i
gångfartsområde m.m.

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande:
– Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
– Fordon får inte parkeras.
– Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

Arbete i kulvertar

Vi har haft problem med att det är ojämna temperaturer i husen. Under vecka 8 påbörjas ett arbete i våra kulvertar under husen för att justera värmeflödet. Detta görs för att det ska bli ett jämnare flöde av värmen så att husen i samfälligheten ska ha en jämnare temperatur inomhus.

3 mars- Uppdatering gällande arbete i kulvert

Arbetet med injusteringen i våra kulvertar pågår. I och med detta kommer värmen att stängas av vissa dagar och tider under dagtid, för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt.
Under arbetets gång kan det finnas behov av att elementen i vissa hus kontrolleras av de som utför arbetet. I sådana fall kommer de att knacka på och be att få komma in och titta på elementen alternativt lämna information i brevlåda kring detta.

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Varning för spolningserbjudande

Vi har fått kännedom om att firmor som vill sälja in erbjudande om spolning av avlopp, ringer runt. De ringer till fastighetsägare och påstår att avloppen måste spolas.

Påståenden att systemen måste spolas är inte bara en bluff, det kan innebära en risk. VVS-systemet under huset tillhör oss alla genom samfälligheten och sköts och underhålls av entreprenörer som styrelsen ansvarar för att kontakta. Tillträde till systemen beslutas av styrelsen då skador av oaktsamhet eller okunskap kan bli mycket kostsamma. Släpp därför inte in utomstående personer i kulvert under huset.

Värme och varmvatten

Som vi tidigare informerat om är en av våra tre värmepumpar i panncentralen trasig och står stilla. Detta innebär att oljepannan och två värmepumpar går för fullt för att producera värme och varmvatten till våra hus. Eftersom vi nu har kallare väderlek med flera minusgrader, kan det innebära att det blir kallare inomhustemperatur. Detta då panncentralen inte klarar av att producera tillräckligt med värme då en värmepump är trasig.

Var gärna därför sparsamma med varmvatten.

Vi räknar med att få reservdelar i början av nästa vecka och då ska värmepumpen lagas så snabbt som möjligt.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen