Sommarvatten

Sommarvatten sätts på under Fredag 14 maj.  Kom ihåg att stänga av era kranar!

När många börjar vattna kan filter täppas igen. Det kan innebära att vattnet kan komma att stängas av i korta perioder för att filtren behöver rengöras.

Påminnelse om anmälan till Årsmötet

Styrelsen vill härmed påminna om att anmälan till Årsmötet som äger rum 8 maj, behöver inkomma senast 1 maj. 

För att ni ska få en inbjudan till det digitala årsmötet, behöver ni som vill delta i mötet skicka in uppgifter till styrelsens mailadress. Skicka ett mail till styrelsen@ekerovasby.se med ditt/era namn, postadress samt mailadress senast 1 maj. 

Några dagar innan mötet kommer ni sedan att få ett mail med en inbjudan till årsmötet och en länk och instruktioner till zoom. Det mailet kommer att skickas från Margit Hammarström. Det kommer att skickas en inbjudan per hushåll.

Vi hoppas att så många som möjligt vill delta i Årsmötet. Kallelsen har ni fått i era brevlådor. 

Vänligen, Styrelsen 

Årsmöte 8 maj 2021


Årsmötet kommer att ske Lördagen 8 maj mellan kl. 11.00-14.00.
I år kommer årsmötet att hållas digitalt, via zoom. Detta för att alla ska ha en möjlighet att kunna vara delta på mötet, eftersom det finns restriktioner pga pandemin.  


För att ni ska få en inbjudan till det digitala årsmötet, behöver de som vill delta i mötet skicka in uppgifter till styrelsens mailadress. Skicka ett mail till styrelsen@ekerovasby.se med ditt/era namn, postadress samt mailadress senast 1 maj. Några dagar innan mötet kommer ni sedan att få ett mail med en inbjudan till årsmötet och en länk och instruktioner till zoom. Det mailet kommer att skickas från Margit Hammarström. Det kommer att skickas en inbjudan per hushåll. 


Ni som inte har möjlighet att delta i mötet, kan skriva en fullmakt för att någon av era grannar i samfälligheten ska agera som ombud. Om ni väljer att använda er av ombud, behöver styrelsen få in en skriftlig fullmakt senast 5 maj till vår postlåda som finns utanför tvättstugan. 


Kallelse till årsmötet kommer att delas ut till era brevlådor senast 14 dagar innan årsmötet. 
Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Information från Valberedningen

Nya ledamöter till styrelsen 2021 samt intresse för områdets 50-årsfirande

Ekerö den 21 mars 2021

Bästa granne,

Vid stämman den 8 maj 2021 (kallelse skickas ut senare från styrelsen) kommer vi att välja in nya ledamöter till styrelsen, samt utse en ny ordförande då Malin Linds mandat går ut och hon meddelat att hon tyvärr har förhinder att fortsätta.

Förra året kunde vi gå runt i gränderna och fann då glädjande nog flera intressenter för styrelsearbete. Det är av smittskyddsskäl svårare i år och därför ber vi att ni anmäler ert intresse till oss i valberedningen nedan så att vi kan få en bild av intresset. Vi försöker ändå att på ett säkert sätt gå runt och kolla intresse. Målet är att få en så bred kompetens som möjligt i styrelsen.

Ekerö-Väsby 50-årsfirande:

Områdets 50-årsfirande kom av sig men vi hoppas att kunna ta tag i det så snart smittläget tillåter. I samband med vår rundvandring förra året sonderade vi intresse för att engagera sig i områdets 50-årsfirande. Vi fann flera intressenter och många goda idéer föreslogs. Så det kan bli en bra festkommitté med representanter från alla gränder. Vi avvaktar Folkhälsomyndighetens rekommendationer innan vi hittar ett nytt datum. Anmäl gärna intresse till någon i valberedningen för att delta i kommittén.

Vänliga hälsningar,

Valberedningen

/genom Cemille Üstün

I valberedningen 2020/2021 sitter

Gabriel Gillners, 0735614197

Kenneth Nygårds, 0725011323

Cemille Üstün,0703456704