Sommarvatten

Sommarvatten sätts på under måndagen 27 april. Vi ber alla att kontrollera att era kranar är stängda. När många börjar vattna kan filter täppas igen. Det innebär att vattnet kan komma att stängas av i korta perioder för att filtren behöver rengöras.

Vårstädning

Vanligtvis brukar vi ha en städdag under våren då vi hjälps åt med diverse städning utomhus. Utifrån rådande omständigheter har vi år i planerat att vi gör på ett annat sätt. Vi ber alla som har möjlighet att under perioden 24 april till och med 3 maj, arbeta en timme eller två utomhus. Alla hushåll har fått mer utförliga instruktioner kring detta i brevlådan.

Vi hoppas att vi kan ordna en vanlig städdag efter sommaren!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Årsmöte 30/3 uppskjutet

På grund av corona viruset ser vi oss tvungna att skjuta upp årsmötet tills vidare. Detta på grund av rekommendationer av föreningen Villaägarna och allmänna råd från myndigheter. Vi följer utvecklingen och vi vet i dagsläget inte när mötet kan äga rum.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Nyckelutlämning inställd

På grund av rådande läge gällande coronaviruset har styrelsen beslutat att skjuta upp nyckelutlämningen till sopbehållare, i morgon 14 mars och på tisdag 17 mars, på obestämd tid. Detta för att förhindra en eventuell smittspridning. Vi återkommer med nya datum framöver, när nyckelutlämning kommer att ske. Detta innebär såklart också att vi avvaktar med att förse sopbehållarna med lås.
Med vänlig hälsning, Styrelsen

Nyckeluthämtning till sopbehållare

Enligt beslut på årsstämman 2019 kommer våra sopbehållare att förses med lås. Nu är det dags att hämta ut nycklarna till dessa! Varje fastighet kommer att få kvittera ut en nyckel. Välkommen att kvittera ut din nyckel i tvättstugan på Lördag 14 mars mellan kl. 10-12 eller Tisdag 17 mars mellan kl. 18-19.