Sommarvatten

På fredag den 13 maj kl.07.00 sätter vi på vattnet.

OBS! Det är inte sjövatten nu, utan det är kommunalt vatten.

Viktigt att ni kontrollerar att era kranar är stängda och inget frusit sönder under vintern. Titta gärna in till grannen också. Inte roligt att komma hem till en sjö på tomten!

Gångfartshastighet i vårt område

När du som boende eller besökare till Ekerö-Väsby samfällighet kör in i vårt
område så finns denna skylt uppsatt vid infarten till gränderna.

Trafikförordning (1998:1276)

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och i
gångfartsområde m.m.

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande:
– Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
– Fordon får inte parkeras.
– Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.