Reparationsarbete i värmecentralen

Oljepannan i värmecentralen är nu igång vilket innebär att värmen är på full fart för att våra hus ska vara tillräckligt uppvärmda. Oljepannan behöver dock repareras under torsdag 22 oktober, vilket innebär att pannan tillfälligt behöver stängas av. Värmen kommer därmed att tillfälligt sjunka under reparationsarbetet. Om allt går som beräknat ska pannan vara igång under torsdagskvällen och värmen kommer då att höjas igen.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Information angående värmen

Många upplever problem med värmen i husen och att det är kallt, nu när utetemperaturen har sjunkit. Detta beror på att vår oljepanna i värmecentralen är i väldigt dåligt skick. En ny oljepanna är beställd sedan tidigare och vi väntar på leverans och installation av denna. Under kommande vecka ska ansvariga tekniker arbeta med problemet och göra allt de kan för att försöka åtgärda felen, så att den gamla oljepannan kan vara igång till dess att nya oljepannan är på plats. Därmed hoppas vi få mer värme i husen under kommande vecka.

Vi i styrelsen arbetar också med att hitta en långsiktig och framtida lösning för vår värmecentral och återkommer med information om detta vid ett senare tillfälle.

Med vänliga hälsningar, Styrelsen

Analoga sändningar från Com Hem utgår

De analoga kanalerna via tv-uttaget utgår den 8 september 2020. De digitala tv-kanalerna med bättre kvalitet finns redan på plats i alla Com Hem-uttag. Om ni fortfarande har analoga kanaler på er tv, behöver ni byta till digital-tv innan de analoga kanalerna utgår. Mer information om detta hittar ni på Com Hems hemsida; comhem.se/digitalisering.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen