Sommarvatten

Sommarvatten sätts på under måndagen 27 april. Vi ber alla att kontrollera att era kranar är stängda. När många börjar vattna kan filter täppas igen. Det innebär att vattnet kan komma att stängas av i korta perioder för att filtren behöver rengöras.