Driftstörning hemsida

Vid byte av webhotell fick vi problem med hemsidan och vår epost. Nu är sidan uppe styrelsen är nåbar som tidigare.

Beklagar det inträffade men förhoppningsvis händer det inte på en lång tid igen (första gången vi byter webhotell på 15 år mig veterligen).

Ommöbleringen på hemsidan är inte riktigt klar så saker kan fortsatt hoppa runt men förhoppningen är att det är till det bättre när det är gjort.

mvh IT-hjälpredan Jens

Ny lapp Stadsnätsbolaget

Idag har alla boende fått en ny lapp från Stadsnätsbolaget. Styrelsen har tittat på den och sagt ok utifrån ett faktaperspektiv, efter dialog med Stadsnätsbolaget. Vi har framfört kritik angående hur man närmat sig föreningens medlemmar, men med denna nya lapp lämnar vi det till var och en att göra egen bedömning av eventuella erbjudanden från dom. Alla frågor angående bredband hänvisar vi till respektive leverantör.

(Fiber ingår inte i anläggningsbeslutet så det är upp till var och en teckna avtal med bredbandsleverantör. I dagsläget finns utrustning ägd av IP Only och ComHem draget fram till och under husen (där den senare står för TV-leveransen som är något som ingår i anläggningsbeslutet). Däremot har styrelsen ansvar för vår gemensamma mark och gemensamma anläggningar, så alla som vill göra något som påverkar denna är en fråga för styrelsen.)


Angående reklam från Stadsnätsbolaget med titel: ’12 procent i Stockholm saknar modern digital infrastruktur’

Boende i Ekerö-Väsby samfällighet har i dagarna fått ett utskick som erbjuder bredband från Stadsnätsbolaget. Detta utskick innehåller direkta felaktigheter. Det ger intrycket av att styrelsen och därmed samfälligheten stödjer detta initiativ.

DETTA ÄR INTE FALLET, STYRELSEN HAR INTE ENS BLIVIT VIDTALAD.

Ekerö-Väsby samfällighets styrelse har INTE blivit kontaktade av Stadsnätsbolaget. Olle Setterlund nämns som representant för styrelsen men har sedan flera år inte varit verksam. Han representerar inte styrelsen.

Styrelsen ifrågasätter att Stadsnätsbolaget kan börja installera fiber utan vår inblandning och anser att utskicket känns oseriöst. Vi har utan framgång försökt nå dem för en kommentar. Med detta som bakgrund uppmanar vi er att inte teckna några som helst avtal med Stadsnätsbolaget tills dess att frågan är vidare utredd.

 

Hälsningar
Styrelsen

Fiber status

Fiber kommer att installeras till de som anmält sig. Information nedan direkt från leverantören. Observera att detta inte sker genom samfällighetens försorg. Frågor kring detta tas direkt med Ekerö Stadsnät (se nedan för telefon och e-post)

/styrelsen


Samfälligheten Ekerö-Väsby har, som tidigare informerats om, skrivit ett upplåtelseavtal med Ekerö stadsnät AB.

Ekerö stadsnät är nu i startfasen av byggnationen av det fibernät som boende har beställt. Byggnationen kommer pågå mellan 3 till 4 veckor. Under tiden kommer bilar från installationsföretaget FOCS att röra sig i området. Det kommer att förekomma lite markarbeten men inga stora ingrepp utanför huskroppar.

Mellan Knallebog och Ekerö-Väsby kommer en grävning att ske på ca 40 meter.

Vid frågor kontakta Ekerö Stadsnät.

www.ekerostadsnat.nu
Kundservice: 0770-221170; E-post: info@ekerostadsnat.nu

Erbjudande om fiber

Föreningen har tecknat ett upplåtelseavtal avseende mark och befintlig kanalisation inom vårt område med Ekerö stadsnät, som kommer att rikta ett erbjudande om fiberinstallation samt tjänster till hushållen i vårt område. Föreningen upplåter endast mark för kabeldragningen men är i övrigt inte en del i detta erbjudande. För frågor och detaljer hänvisar föreningen till Ekerö stadsnät. Notera att de TV kanaler som redan kommer med föreningsavgiften kommer att kvarstå.

http://ekerostadsnat.nu/