Gångfartshastighet i vårt område

När du som boende eller besökare till Ekerö-Väsby samfällighet kör in i vårt
område så finns denna skylt uppsatt vid infarten till gränderna.

Trafikförordning (1998:1276)

8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och i
gångfartsområde m.m.

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande:
– Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
– Fordon får inte parkeras.
– Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.