Kategorier
Information från styrelsen

Information gällande Linvägen

Information från Solör bioenergi

Vill förvarna om kommande fjärrvärmeschakt där vi kommer att gå via grönyta utanför Linvägen 2-20 och bort mot Hummelvreten.
Arbeten kommer att ske på kommunens mark men fastighetsägarna kommer att märka av våra arbeten då vi passerar på deras västra sida.
Alla arbeten kommer att utföras enligt gällande lagkrav, avspärrningar kommer att finnas mot tomtgränser.
Schakten kommer att gå som närmast att gå 9 meter från tomtgräns vid nummer 20. I övrigt kommer vi att ligga ca 13 meter ut från tomtgränserna.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com