Varning för bedrägeriförsök

Det har uppmärksammats att boende i området fått samtal från ett företag som säger sig utföra kostnadsfri scanning av avloppsledningar. Vi i samfälligheten har inte initierat detta och det är vi i Ekerö-Väsby Samfällighetsförening som ansvarar för avloppen i kulverten.