Kategorier
Information från styrelsen

Information från styrelsen

Avgiften till samfälligheten

Det har kommit ett ställningstagande från Skatteverket (dnr 8-1462899) vilket innebär att samfälligheter måste debitera moms på avgifterna till sina medlemmar. Simpleko AB kommer att göra detta from den 1 oktober 2022.

Avgifterna kommer att vara oförändrade för er boende, men på avgiftsavierna kommer moms finnas specificerad.

Status Laddstationer för elbilar

Efter beslut på årsstämman angående installation av laddstolpar har styrelsen tagit beslut om att gå vidare med förslaget att alla garageplatser skall få laddmöjlighet. En offert för detta har begärts in. Vi har även beslutat om att se över möjligheten att utöka de befintliga ytparkeringarna för varje väg, där så är möjligt. Detta för att möjliggöra laddning utomhus för elbilar som inte ryms i garagen utan att behöva ta allt för många av de befintliga platserna i anspråk.

 I ett första skede behöver all el uppgraderas i alla garage då den vi har är sedan området byggdes och laddning där i dag är en stor brandrisk. För er som förvarar annat i era garage än sådant som brandmyndigheten förordnat bör plocka bort detta snarast, både för brandrisken och för att det måste bort när elinstallationen börjar.

Höstens städdag

Höstens städdag blir söndagen den 23 oktober, kl 10-12. Grändombuden ansvar för att redskap mm hämtas i tvättstugan innan samt att sätta upp lappen med vad som behöver göras.

Avstängning av sommarvatten

Sommarvattnet kommer stängas av under vecka 43. När detta är gjort, kom ihåg att öppna kranarna och låta vatten som finns kvar där rinna ut så inget fryser sönder i vinter.

Grönområden

Vi har nu efter sommaren inspekterat våra gemensamma grönområden och kommer ta fram en plan tillsammans med entreprenören för de åtgärder som behövs.

Personer till fixargrupp sökes!

Det behövs lite fixande här och var för att hålla vårt område fint och trivsamt. Om du tycker det är roligt att fixa, snickra och laga så mejla styrelsen så sätter vi ihop en liten arbetsgrupp för detta. styrelsen@ekerovasby.se

Informationskanaler

Vi försöker minska ner på pappersutdelningen i brevlådorna och bli alltmer digitala. Information kommer löpande på dessa två forum, så se till att hålla utkik på nån av dessa platser:

Föreningens hemsida: www.ekerovasby.se/hemsida/samfallighetsforeningen

Facebook: www.facebook.com/ekerovasby

/Styrelsen

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com