Kategorier
Information från styrelsen

Uppdatering om arbete i kulvertar

Arbetet med injusteringen i våra kulvertar pågår. I och med detta kommer värmen att stängas av vissa dagar och tider under dagtid, för att arbetet ska kunna utföras på bästa sätt. Under arbetets gång kan det finnas behov av att elementen i vissa hus kontrolleras av de som utför arbetet. I sådana fall kommer de att […]

Kategorier
Information från styrelsen

Gångfartshastighet i vårt område

När du som boende eller besökare till Ekerö-Väsby samfällighet kör in i vårtområde så finns denna skylt uppsatt vid infarten till gränderna. Trafikförordning (1998:1276) 8 kap. Bestämmelser för trafik på gågata, cykelgata och igångfartsområde m.m. 1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande:– Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.– […]

Kategorier
Information från styrelsen

Arbete i kulvertar

Vi har haft problem med att det är ojämna temperaturer i husen. Under vecka 8 påbörjas ett arbete i våra kulvertar under husen för att justera värmeflödet. Detta görs för att det ska bli ett jämnare flöde av värmen så att husen i samfälligheten ska ha en jämnare temperatur inomhus. 3 mars- Uppdatering gällande arbete […]

Kategorier
Information från styrelsen

Varning för spolningserbjudande

Vi har fått kännedom om att firmor som vill sälja in erbjudande om spolning av avlopp, ringer runt. De ringer till fastighetsägare och påstår att avloppen måste spolas. Påståenden att systemen måste spolas är inte bara en bluff, det kan innebära en risk. VVS-systemet under huset tillhör oss alla genom samfälligheten och sköts och underhålls […]

Kategorier
Information från styrelsen

Värme och varmvatten

Som vi tidigare informerat om är en av våra tre värmepumpar i panncentralen trasig och står stilla. Detta innebär att oljepannan och två värmepumpar går för fullt för att producera värme och varmvatten till våra hus. Eftersom vi nu har kallare väderlek med flera minusgrader, kan det innebära att det blir kallare inomhustemperatur. Detta då […]

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com