Sommarvatten

Sommarvatten sätts på under måndagen 27 april. Vi ber alla att kontrollera att era kranar är stängda. När många börjar vattna kan filter täppas igen. Det innebär att vattnet kan komma att stängas av i korta perioder för att filtren behöver rengöras.

Vårstädning

Vanligtvis brukar vi ha en städdag under våren då vi hjälps åt med diverse städning utomhus. Utifrån rådande omständigheter har vi år i planerat att vi gör på ett annat sätt. Vi ber alla som har möjlighet att under perioden 24 april till och med 3 maj, arbeta en timme eller två utomhus. Alla hushåll har fått mer utförliga instruktioner kring detta i brevlådan.

Vi hoppas att vi kan ordna en vanlig städdag efter sommaren!

Med vänlig hälsning

Styrelsen